Weer Europees geld voor plattelandsontwikkeling (17-03-2020)

Noordoost-Fryslân kan dit jaar € 925.000,- besteden aan leefbaarheidsprojecten. Voor Noardwest-Fryslân is dit € 850.000,-. Dit geld komt uit de regeling voor LEADER, een Europees ontwikkelingsprogramma voor plattelandsgebieden.

De LEADER-subsidie is er om de leefbaarheid te bevorderen en de vitaliteit, werkgelegenheid en aantrekkingskracht van plattelandsgebieden te stimuleren. Een belangrijk uitgangspunt is dat mensen in het gebied zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Voorbeelden van eerder toegekende projecten zijn het kringloop centrum in Grou en dorpshuis d’Alde Skoalle in Hantum.

Twee tenders

Er zijn in 2020 twee perioden (tenders) waarin de subsidie kan worden aangevraagd. De eerste tender is van maandag 20 april t/m donderdag 28 mei. In september start de tweede tender.

Streekwurk

LEADER wordt binnen provincie Fryslân gecoördineerd door Streekwurk. De projectbureaus in Franeker en Burgum zijn telefonisch en via e-mail bereikbaar voor informatie, ondersteuning en antwoord op vragen. Op www.fryslan.frl/leader is meer informatie te vinden.

Pagina opties