Vijf miljoen voor gebiedsontwikkeling WTC (29-01-2019)

Gedeputeerde Staten van Fryslân stellen onder voorwaarden geld beschikbaar voor het opwaarderen van de omgeving van het WTC in Leeuwarden.

Hiervoor is vijf miljoen euro gereserveerd. Het geld gaat naar zaken als het parkeerterrein en de infrastructuur. Met de voorgenomen provinciale bijdrage is de businesscase rond van het totale gebiedsontwikkelingsproject rond het WTC.

Sportclub Cambuur, de gemeente Leeuwarden en andere partners ontwikkelen samen een nieuw voetbalstadion met diverse horeca-, winkel- en leisure-mogelijkheden. ROC de Friese Poort wordt één van de hoofdhuurders. Samen met de gemeente draagt de provincie bij in de infrastructuur en de inrichting van het gebied. De provinciale bijdrage is nadrukkelijk niet bedoeld voor de bouw van het stadion zelf.

De provincie staat positief tegenover de plannen. Ze betekenen een kwalitatieve impuls voor dit gebied. Bovendien brengen ze door het verplaatsen van bijvoorbeeld bestaande winkels naar het WTC-gebied ook op andere plekken in de stad nieuwe ontwikkelingen op gang. Uiteraard moeten deze ontwikkelingen passen binnen vastgestelde ruimtelijke kaders en afspraken. Dit betekent dat er geen uitbreiding van vierkante meters detailhandel mag plaatsvinden. Dit wordt uiteraard getoetst in bijvoorbeeld de bestemmingsplanfase. Daarbij kijkt de provincie ook zeker naar de belangen van de bestaande winkelvoorzieningen in de omgeving.

Verdere besluitvorming

De provinciale bijdrage van maximaal vijf miljoen is in lijn met de uitgangspunten van de Samenwerkingsagenda 2013-2025 tussen de provincie en Leeuwarden. Provinciale Staten beslissen in een later stadium om het geld definitief te reserveren.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.