Tweede Friese herstelpakket in Provinciale Staten (21-04-2021)

Provincie Fryslân stelt met het tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ €10 miljoen extra beschikbaar om bedrijven en organisaties, die getroffen zijn door de coronacrisis, te ondersteunen.

Het extra geld is bedoeld als aanvullende noodhulp op de maatregelen van het Rijk en de al aangepaste provinciale regelingen. Op woensdag 21 april wordt over het herstelpakket gesproken met Provinciale Staten. Naar aanleiding van de reacties op het herstelpakket worden de regelingen verder uitgewerkt.

Bekijk deze pagina voor de concept-regelingen en de laatste informatie.

Pagina opties