Twee winnaars Friese Onderwijsprijs (25-01-2019)

Het Lauwerscollege uit Buitenpost en de 4 scholen van het project Greidhoeke goes Onderwijs zijn de winnaars van de Friese Onderwijsprijs.

Gedeputeerde Sietske Poepjes reikte op 25 januari 2019 de prijs uit in het provinciehuis in Leeuwarden. De prijs is ingesteld om de creativiteit en inventiviteit in het onderwijs onder de aandacht te brengen.

De winnaars ontvangen een plastiek (de Bronzen Olifant), speciaal ontworpen door het kunstenaarscollectief De Provinçialen. De provinciale winnaars zijn automatisch genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs. De finale van de Nationale Onderwijsprijs is op 27 maart 2019 in Leiden.

Winnaar basisonderwijs

De uitslag in de categorie basisonderwijs:

  • 1e prijs             Greidhoeke goes Onderwijs, De Opslach (Wommels), De Romte (Itens), De Stjelp (Baard) en It Bynt, (Winsum)
  • 2e prijs             OBS De Mienskip, Buitenpost
  • 3e prijs             OBS De Oanset, Ried

Leerlingen volgen bij het project Greidhoeke goes Onderwijs de reis van de grutto naar Fryslân en terug. Kinderen maken kennis met de landen die de grutto bezoekt. De andere landen maken op hun beurt kennis met de Friese kunst en cultuur. De jury waardeert de aantrekkelijke en veelzijdige uitwerking van dit project door de 4 samenwerkende basisscholen. Met een popsong over de grutto en het Greidhoeke journaal is het een origineel en aansprekend project, aldus de jury.

Winnaar voortgezet onderwijs

De uitslag in de categorie voortgezet onderwijs:

  • 1e prijs             Lauwers College, Buitenpost
  • 2e prijs             CSG Anna Maria van Schurman, Franeker
  • 3e prijs             VSO Talryk, Drachten

Leerlingen van het Lauwerscollege krijgen op een bijzondere wijze scheikundeles. Door het bereiden van eten maken de leerlingen op een andere manier kennis met het vak scheikunde. Leerlingen moeten zich bijvoorbeeld verdiepen in de chemische processen die een rol spelen bij het bakken van oliebollen. De jury is enthousiast over dit project om de scheikundige wereld op een andere manier laten te zien dan uit een boek.

Publieksprijs

De publieksprijs in de categorie basisonderwijs werd ook gewonnen door het project Greidhoeke goes Onderwijs. CSG Anna Maria van Schurman uit Franeker won de publieksprijs in de categorie voortgezet onderwijs.

De Nationale Onderwijsprijs is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijspromotie (INOP). Meer informatie over de onderwijsprijs.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.