Subsidie voor 10 projecten over 75 jaar vrijheid (03-10-2019)

Tien projecten uit Fryslân over de 75-jarige vrijheid krijgen subsidie van de provincie. In totaal ontvangen ze 400.000 euro uit de subsidieregeling ’75 jier frijheid Fryslân’. De projecten staan stil bij gebeurtenissen uit de oorlog en vieren de vrijheid die we in 2020 kennen.

Een van de projecten die subsidie krijgen, is ‘De terugkeer van de Joodse kinderen’. 210 Joodse kinderen die in 1942 en 1943 uit Amsterdam naar Fryslân werden gesmokkeld, worden, voor zover ze nog in leven zijn, uitgenodigd om nog een keer naar Fryslân te komen. Om de oorlog te gedenken en de vrijheid te vieren.

Vfonds

Ook het vfonds investeert in de viering en herdenking van 75 jaar vrijheid in Fryslân. Het vfonds staat voor het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. Het vfonds stelt 500.000 euro beschikbaar. Dit is 23 september vastgelegd in een intentieverklaring, die mede is ondertekend door Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok. Initiatiefnemers van projecten in Fryslân kunnen zelf een aanvraag indienen bij het vfonds. In december besluit de Raad van Bestuur over de aanvragen.

Een overzicht van de projecten die subsidie van de provincie krijgen.

Te downloaden:

Pagina opties