Start tweede ronde landschapsherstel De Centrale As (25-03-2019)

Voor het herstel van de landschapselementen langs de Centrale As (N356) krijgen grondeigenaren de mogelijkheid dat – geheel kosteloos – te laten uitvoeren. Ruim 450 grondeigenaren binnen het gebied van De Centrale As hebben een uitnodiging ontvangen voor een informatieavond over hoe zij voor dit landschapsherstel in aanmerking kunnen komen. Het gaat dan om onder andere elzensingels, houtsingels en houtwallen. Deze worden gesnoeid en waar nodig bijgeplant.

grasveld met boom en zonlicht en mist

Inmiddels heeft aannemer SG Groen Groep Dokkum de eerste werkzaamheden in het gebied uitgevoerd. Als het kapseizoen in oktober weer begint gaat de aannemer verder met het herstellen van de landschapselementen.

Informatiebijeenkomsten

Grondeigenaren binnen het gebied van De Centrale As (zie kaart) die denken in aanmerking te komen voor het laten herstellen van hun landschapselementen zijn welkom op de informatiebijeenkomsten om zich vrijblijvend te laten informeren. De avonden zijn op:

  • Woensdag 3 april, 20.00 – 22.00 uur, De Kruisweg, Haadwei 42, Damwoude
  • Donderdag 4 april, 20.00 – 22.00 uur, ’t Dûke Lûk, De Wâl 13 Feanwâldsterwâl
  • Woensdag 10 april, 20.00 – 22.00 uur, De Pleats, Schoolstraat 82 Burgum

Voor meer informatie over het project kunnen grondeigenaren contact opnemen met bureau Noardlike Fryske Wâlden. Dit kan via de mail of telefonisch op nummer 0511- 745200 (tussen 9.00 – 12.00 uur). Of neem een kijkje op de website.

Gebiedsontwikkeling De Centrale As

De werkzaamheden voor landschapsherstel worden uitgevoerd in opdracht van de Gebiedsontwikkeling De Centrale As. De Sintrale As (N356) ligt er, maar nu is het gebied aan de beurt. Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners willen we dit gebied nog mooier, sterker en aantrekkelijker maken voor eigen inwoners en toeristen. Dit doen we bijvoorbeeld door natuur te ontwikkelen, de leefbaarheid in dorpen te vergroten, landbouwstructuur te versterken en nieuwe fiets- en wandelpaden aan te leggen. Deze vastgestelde maatregelen en projecten vormen de gebiedsontwikkeling.

De plannen voor dit landschapsherstel zijn tot stand gekomen in opdracht van de provincie Fryslân. De uitvoering van het project is in handen van de vereniging voor agrarisch natuurbeheer Noardlike Fryske Wâlden en ingenieursbureau Antea Group.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.