Schrijfster Baukje Wytsma geridderd (29-11-2018)

Schrijfster Baukje Wytsma (72) uit Reduzum is donderdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tijdens een voor haar georganiseerde bijeenkomst in haar woonplaats reikte commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok de versierselen uit. Mevrouw Wytsma kreeg de Koninklijke onderscheiding vanwege haar grote verdienste voor de Friese taal.

Baukje Wytsma krijgt een koninklijke onderscheiding

Al sinds midden jaren zeventig maakt mevrouw Wytsma onder meer gedichtenbundels, kinderboeken, toneelstukken en liederen in de Friese taal. Daarin komen tal van maatschappelijke onderwerpen aan de orde. Ook schreef ze voor dag- en maandbladen. Voor het jaar van Culturele Hoofdstad maakte ze de tekst voor ‘Hee daar!’, een theaterstuk over kaatsen, in juli opgevoerd op It Sjûkelân in Franeker.

In 2007 kreeg ze voor haar inzet de Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân. Ze maakte tientallen boeken en liet de jeugd via Frou Hilarides en Buorfrou Flap verder kennismaken met het Fries.

Volgens commissaris Brok heeft mevrouw Wytsma het Fries toegankelijker gemaakt voor een grote groep: ,,Sûnder har wie it Frysk net wurden wat it Frysk no is.’’ Vanwege haar betekenis voor het Fries vond de heer Brok het passend om te verzoeken of de benoeming kon plaatsvinden in het jaar van Culturele Hoofdstad.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.