Schadebestrijding en beheer ganzen weer toegestaan (17-02-2021)

De provincie Fryslân trekt met onmiddellijke ingang het besluit in waarmee vorige week de brandgans, kolgans en grauwe gans beschermd werden tegen verjagen en bestrijden met ondersteunend afschot. Hiermee komt het besluit op het verbod op verjagen van watervogels ook te vervallen.

De opschorting is niet meer nodig, omdat de grotere wateren (grotendeels) vrij zijn van ijs en er  geen winterweer meer wordt verwacht, waardoor ganzen en watervogels voldoende rustplekken (open water) kunnen vinden en voedsel weer bereikbaar is.

Pagina opties