RUG/Campus Fryslân komt met tweede brede bachelor (08-04-2021)

De RUG is voornemens om vanaf september 2022 in Leeuwarden bij Campus Fryslân een tweede bachelor aan te bieden, de provincie Fryslân steunt dit voorstel. De driejarige opleiding Data Science and Society is aangemeld voor accreditatie. Als alles volgens plan verloopt, dan kunnen scholieren zich vanaf komend najaar inschrijven.

De nieuwe bachelor biedt  scholieren uit Fryslân en elders meer keuze om te studeren bij Campus Fryslân en draagt bij aan de groei van het studentenaantal van de faculteit.

In de studie Data Science and Society bestuderen studenten de maatschappelijke implicaties van het opzetten, gebruiken en beheren van grote databestanden. Aan de nieuwe, brede opleiding is grote behoefte, volgens een landelijke commissie die de Minister van Onderwijs adviseert over nieuwe opleidingen. De arbeidsmarktvooruitzichten voor afgestudeerden zijn goed.

Hoge kwaliteit opleidingen

De kwaliteit van de opleidingen van de Campus Fryslân is zeer goed, zo concludeert de tussenrapportage halverwege de subsidieperiode. De bacheloropleiding Global Responsibility & Leadership kreeg na één jaar al het predicaat Topopleiding in de Hoger Onderwijsgids Universiteiten (Elzevier Keuzegids). In 2020 kreeg ze dit predicaat voor het tweede achtereenvolgende jaar. De masteropleiding Sustainable Entrepreneurship kreeg na het eerste jaar goede studentbeoordelingen die per saldo gelijk zijn aan het predicaat Topopleiding.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Onderzoek van Bureau Beleidsonderzoek laat zien dat de RUG/Campus Fryslân een goede invloed heeft op het Friese onderwijs en bedrijfsleven. Dat het een langere opstarttijd nodig heeft, herkennen we ook bij andere nevenvestigingen van universiteiten, zoals het University College in Middelburg. Ik heb er alle vertrouwen in dat de Campus Fryslân van Leeuwarden een levendige studiestad maakt.”

Groei Campus trager dan verwacht

De prognose van de groei van de Campus uit Ontwikkelplan van 2015 is bijgesteld. Vanwege complexe voorbereidingstrajecten zijn nog niet alle zes nieuwe masteropleidingen gestart. Andere zijn hun bekendheid verder aan het vergroten. Het aantal eerstejaars van de bachelor Global Responsibility & Leadership is inmiddels gegroeid van 26 naar 76, maar is nog wel een stuk lager dan de ambities bij de start in 2018. Dit jaar studeert de eerste lichting af.

Piet Bouma, directeur bedrijfsvoering RUG/Campus Fryslân: “De groei is er, maar het opbouwproces zal langer duren dan we vijf jaar geleden dachten. De nieuwe bachelor Data Science and Society is inhoudelijk een geweldige aanwinst voor het hoger onderwijs in het Noorden. We zullen er weer een ander type studenten mee aanspreken. En de studentenaantallen zullen er verder doorgroeien; al met al verwachten we nu dat we in 2025/26 in evenwicht zijn qua inkomsten en uitgaven.”

Elfde faculteit met veel potentie

De tussenbalans laat een faculteit zien die zo korte na de start al een behoorlijke regionale impact heeft. De beoordelingen van het onderwijs zijn uitstekend. Leeuwarden als studiestad wordt steeds aantrekkelijker. De RUG heeft een kwalitatief goede 11e faculteit, Campus Fryslân, gerealiseerd met veel potentie. Ze heeft bovendien laten zien van meerwaarde te zijn voor de Friese kennisinfrastructuur.

Te downloaden:

Pagina opties