Rijk en regionale overheden tekenen convenant voor Nedersaksische taal (11-10-2018)

Het Rijk en de overheden in Noord-Oost Nederland gaan zich inspannen om de Nedersaksische taal te behouden en het gebruik ervan te stimuleren. Op woensdag 10 oktober tekenden Maarten Schurink, secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken namens minister Ollongren, en de regionale bestuurders in Zwolle daarvoor het convenant voor de erkenning van de Nedersaksische taal. Daarmee spreken zij ook uit dat zij het Nedersaksisch erkennen als een wezenlijk, volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taal in Nederland.

Regionale bestuurders poseren voor het convenant

Foto: Regionale bestuurders voor het convenant voor Nedersaksische taal

De regionale bestuurders zijn de gedeputeerden Sietske Poepjes (Fryslân), Henk Staghouwer (Groningen), Cees Bijl (Drenthe), Hester Maij (Overijssel), Josan Meijers (Gelderland), wethouder Fimke Hijlkema (Ooststellingwerf) en burgemeester André van de Nadort (Weststellingwerf).

Streektaal

In het convenant is onder meer vastgelegd dat de overheden de inzet op de streektaal meer op elkaar gaan afstemmen om zo van elkaars goede voorbeelden te leren. Ook gaan de overheden kijken hoe ze samen kunnen optrekken richting de Nedersaksisch sprekende regio’s in Noord-West Duitsland en de EU. Verder wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd rond een actueel thema, gekoppeld aan één van de streektaalfestivals in de regio’s.

Maarten Schurink: “Eigen taal heeft waarde voor mensen. Zo bindt het Nedersaksisch mensen van Zwolle tot Doetinchem, van Wolvega tot Almelo. Het gaat om meer dan een miljoen mensen. Vandaag zeggen wij tegen hen: we vinden het behoud van jullie streektaal belangrijk.

Sietske Poepjes:Meertaelighied is een smaekmaeker, et maekt oonze saemenleving levendiger en rieker. Niet alles is een ienhiedswost. Disse verscheidenhied erveer ie in Frieslaand in et Fries en et Nederlaans, mar bi'jglieks ok in et Stellingwarfs en et Bildts.” 

Naast de gezamenlijke inspanning voor het Nedersaksisch in het kader van het convenant stimuleren de regionale overheden ook via hun eigen cultuurbeleid het gebruik van het Nedersaksisch.

In de provincie Fryslân worden naast Nederlands en Fries vele streektalen gebruikt. In de Stellingwerven wordt het Stellingwerfs gestimuleerd door onder andere activiteiten van de Stellingwarver Schrieversronte. Zo worden er boeken in het Stellingwerfs gepubliceerd, cursussen gegeven en is er lesmateriaal ontwikkeld.  

Nedersaksisch

Het Nedersaksisch wordt gesproken in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Oost Veluwe, de Achterhoek en in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf (provincie Fryslân). Het sluit in taalkundige zin aan bij het Nedersaksisch/Nederduits in Noord-Duitsland.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.