Provincie Fryslân investeert in proeftuin ‘Aardgasvrij Garyp’ (19-09-2019)

Dit bericht is niet meer actueel

De gemeente Tytsjerksteradiel is met het dorp Garyp een van de 27 wijken en dorpen van ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’ van het ministerie van BZK. De provincie Fryslân heeft hiervoor een incidentele subsidie van 250.000 euro toegekend. Dit is voor o.a. extra begeleiding van bewoners, het versnellen van het project, aanvullende communicatie en het kunnen faciliteren van het onderwijs.

De aanpak in het dorp, samen met de Energykoöperaasje Garyp, is een mooi voorbeeld om gezamenlijk met de inwoners woningen aardgasvrij te maken. Garyp wil het project uitbreiden zodat het nog beter als voorloopproject en voorbeeldfunctie voor de gehele provincie kan dienen. Vrijdag zijn de eerste drie woningen via het project afgesloten van het gas. In de woningen zijn maatregelen getroffen om energie te besparen door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan om de woning te verwarmen met bijvoorbeeld een warmterugwininstallatie of een warmtepomp. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft van het Rijk in totaal bijna 5,7 miljoen euro ontvangen voor het project in Garyp.

De provincie wil hierin graag samenwerken om deze hoge ambities te realiseren en hiermee ook invulling te geven aan de provinciaal geformuleerde energiebespaardoelstellingen. De proeftuin ‘Aardgasvrij Garyp’ versterkt de kracht van het dorp en leidt tot praktische voorbeelden, kennis en innovatie voor de gehele provincie. Ook wordt de input gebruikt voor het invullen van de Regionale Energie Strategie (RES).

Uiteindelijk worden met de proeftuin ‘Aardgasvrij Garyp’ en omstreken ca. 700 woningen aardgasvrij, onafhankelijk van fossiele energiebronnen en zoveel mogelijk energieneutraal. Dit is ca. 0,25 procent van de Friese opgave. Landelijk en provinciaal is het een van de beste voorbeeldprojecten om dorpen energiezuiniger te maken door energiebesparing en het duurzaam opwekken van de resterende energiebehoefte. Het project is daarom geheel in lijn met het bestuursakkoord 2019 ‘Geluk op 1’, waar als doelen 25% besparing in 2030 en 33% duurzame energieopwekking in staan.

Pagina opties