Provinciale werkgelegenheidsenquête 2020 (07-10-2020)

Jaarlijks verzamelt de provincie werkgelegenheidsinformatie. Hiervoor wordt een groot deel van de bedrijven en instellingen in Fryslân aangeschreven

De provincie heeft I&O Research gevraagd de uitzet en verwerking van de vragenlijsten te verzorgen. Het provinciale werkgelegenheidsregister maakt samen met de andere provincies onderdeel uit van het landelijke LISA register. Dit jaar wordt er zowel naar de werkgelegenheid op 1 april als ook op 1 september gevraagd. Zodoende hopen we een beeld te krijgen van de eerste gevolgen van de Covid-19 crisis op de werkgelegenheid.

Lees hier voor de Nederlandstalige aanbiedingsbrief en hier voor de Friestalige aanbiedingsbrief.

Pagina opties