Provinciaal Inpassingsplan voor Skieding (N358) ter inzage (04-02-2020)

Het veiliger maken van de Skieding (N358) tussen de A7 (Frieschepalen) en Surhuisterveen komt een stap dichterbij. Het inpassingsplan, waarin de provincie formeel vastlegt welke aanpassingen er aan de weg nodig zijn, ligt van donderdag 13 februari t/m woensdag 25 maart ter inzage. Tijdens deze periode kan een ieder reageren.

Om verkeersmaatregelen, zoals ovondes en de aanleg van de linksafvakken uit te kunnen voeren, moet de bestemming van de grond aangepast worden. Dit gebeurt door een zogenoemd Provinciaal Inpassingsplan (PIP), vergelijkbaar met een bestemmingsplan van de gemeente. Het gaat nu nog om een Ontwerp-PIP. Na de inspraakperiode wordt het PIP definitief vastgesteld. Omdat de Skieding door de provincie Fryslân en Groningen loopt, hebben beide provincies een Ontwerp-PIP vastgesteld. Die van Groningen ligt tegelijkertijd ter inzage.

Er wordt met een grote machine nieuw asfalt gelegd op de weg De Skieding

Daarnaast zorgen de aanpassingen aan de provinciale weg voor een hogere geluidswaarde voor vier woningen. Om die wettelijke grenswaarde voor het geluid vast te stellen, ligt (tegelijkertijd met het Ontwerp-PIP) een Ontwerpbesluit-Geluidshinder ter inzage.

Inzien en reageren

De twee Ontwerp-PIP’s en Ontwerpbesluit-Geluidshinder liggen van 13 februari t/m 25 maart ter inzage bij de provincies Fryslân en Groningen, de gemeenten Westerkwartier, Achtkarspelen en Smallingerland en op het projectbureau van de Skieding. De stukken zijn digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Pagina opties