Presentatie tweede Agri & Foodscan Fryslân bij Fryske Akademy (01-10-2019)

Gister werd de tweede Agri & Foodscan Fryslân gepresenteerd op een persbijeenkomst bij de Fryske Akademy.

Gedeputeerde Johannes Kramer en Tineke de Vries, regiobestuurder LTO Noord, spraken op deze bijeenkomst over de toekomstperspectieven voor duurzame landbouw. De provincie heeft op verschillende wijzen haar bijdrage geleverd aan dit onafhankelijke onderzoek van de Akademy. De provincie heeft bijgedragen door het verstrekken van data, fungeren als klankbord, vormgeving/cartografie en deelname in de begeleidingscommissie.

Klik hier voor het persbericht en de rapportage.

Pagina opties