Overheden en ondernemers tekenen Friese Retailaanpak (22-11-2018)

Friese gemeenten, de provincie en VNO-NCW MKB-Noord gaan samen aan de slag voor een goed functionerend, aantrekkelijke en toekomstbestendige winkelgebieden in Fryslân.

Op donderdag bekrachtigden zij hun samenwerking met het tekenen van de Friese Retailaanpak.

De aanpak richt zich op:

  • Gezonde retailmarkt met een passend aantal winkelmeters;
  • Versterking ondernemerschap;
  • Versterken van de uitstraling, beleving en aantrekkelijkheid van winkelgebieden;
  • Profilering en duidelijke positionering van winkelgebieden.

Begin 2019 wordt door de provincie een subsidieregeling geopend, waarmee op lokaal niveau projecten ondersteund worden die bijdragen aan de aanpak. Daarnaast wordt een aanvullend onderzoek gedaan naar de afzonderlijke winkelgebieden. De uitkomsten van dat onderzoek dienen als basis voor keuzes in de vervolgaanpak.

Door veranderd koopgedrag, krimp en de toenemende populariteit van internetwinkels is er op veel plaatsen leegstand ontstaan en functioneren winkelgebieden minder goed dan voorheen. Het Koopstromenonderzoek in Fryslân (Broekhuis-Rijs, 2017) toonde dit al aan. Gemeenten, provincie en ondernemersorganisaties besloten toen de handen ineen te slaan.

De Friese Retailaanpak werd donderdag 22 november ondertekend door: Caroline de Pee (voorzitter VFG Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken), Sander de Rouwe (gedeputeerde provincie Fryslân) en Gerard Kremer (voorzitter VNO-NCW en vice-voorzitter MKB-Noord).

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.