Oud-burgemeester Gerbrandy geridderd (26-04-2019)

Oud-burgemeester Gerben Gerbrandy (66, Gauw) van Achtkarspelen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de versierselen vrijdagochtend opgespeld door commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok op het Provinsjehûs in Leeuwarden. Gerbrandy kreeg de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet met grote maatschappelijke betekenis voor de Friese taal en voor zijn werk als vrijwilliger op vele terreinen.

Meneer Gerbrandy in de Statenzaal met op de achtergrond commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok

Foto: Gerben Gerbrandy tijdens zijn dankwoord na zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Op de achtergrond commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok.

In verschillende overlegorganen heeft Gerbrandy zich sterk gemaakt voor een betere positie voor de Friese taal. Daarnaast was hij vanaf midden jaren tachtig actief voor onder meer de FNP, het dorpshuis in Gauw, de kerkenraad, Amnesty International en oude molens. Momenteel zet hij zich nog in voor meer glasvezel in Fryslân en voor de Freonen van Fossylfrij Fryslân.

Hij was tot zijn pensionering begin dit jaar zes jaar burgemeester van Achtkarspelen. Daarvoor was hij twee jaar raadslid van Súdwest-Fryslân en twaalf jaar wethouder van de inmiddels opgeheven gemeente Wymbritseradiel.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.