Ooststellingwerf krijgt waarnemend burgemeester (21-04-2021)

De gemeente Ooststellingwerf krijgt na het vertrek van burgemeester Oosterman op 1 augustus van dit jaar voorlopig een waarnemend burgemeester. Die blijft tot na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft dit met een delegatie van de gemeenteraad afgesproken.

Oosterman maakte in december vorig jaar bekend na zestien jaar te willen stoppen. Commissaris Brok heeft grote waardering voor de inzet van Oosterman, met als markeringspunten de met het Rijk gesloten Regiodeal Zuidoost Fryslân, de realisatie van het Biosintrum in Oosterwolde en het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid. 

In een open gesprek met de raadsdelegatie is in goed overleg en in gemeenschappelijkheid afgesproken dat er een waarnemer komt, ter overbrugging van de periode tot na de gemeenteraadsverkiezingen. De huidige raad gaat tijdens deze periode aan de slag met een concept-profielschets voor een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester.

Deze schets moet klaar zijn op 16 maart 2022, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. De vers gekozen gemeenteraad zal vervolgens de definitieve profielschets vaststellen, de vertrouwenscommissie benoemen en de verdere selectie begeleiden. Verwacht wordt dat de werving van de Kroonbenoemde burgemeester in het tweede kwartaal van 2022 van start kan gaan. 

De commissaris heeft de gemeenteraad gevraagd wensen kenbaar te maken waaraan de waarnemer behoort te voldoen. Op basis daarvan gaat de commissaris op zoek naar een kandidaat. De verwachting is dat in juli 2021 de waarnemer gepresenteerd wordt.

Pagina opties