Onderzoek naar reisgedrag Friezen (28-04-2020)

Dit bericht is niet meer actueel

Provincie Fryslân start op woensdag 29 april met het onderzoek naar het effect van de coronamaatregelen op het reisgedrag van Friezen. Momenteel is er een kwart tot een derde minder verkeer op de weg en ook het openbaar vervoer zit nog voor 5 à 10% vol. Doel van het onderzoek is om de impact van de coronamaatregelen inzichtelijk te krijgen. 

Moventem heeft in opdracht van provincie Fryslân een onderzoek gestart. Door inwoners te vragen naar de situatie voor en tijdens de coronamaatregelen, krijgt de provincie inzicht in de impact van corona op het verkeer in Fryslân. Op het moment dat de geldende maatregelen versoepeld worden en/of opgeheven worden, voert Moventem dit onderzoek opnieuw uit. Op deze manier krijgen we inzichtelijk of inwoners van Fryslân daadwerkelijk vaker zijn gaan thuiswerken dan vóór de afgekondigde maatregelen bij het coronavirus. 

Vul de enquête in

Pagina opties