Oefenen met letters en klanken in het Fries (12-03-2020)

Vandaag werd op openbare basisschool It Skriuwboerd in Surhuisterveen het nieuwe Friese leermiddel Lear de Lûden gepresenteerd. Leerlingen van de school namen het eerste exemplaar in ontvangst van gedeputeerde Douwe Hoogland. Lear de Lûden is geschikt voor leerlingen vanaf 4 jaar voor het oefenen met Friese letters en klanken.

Lear de Lûden is een innovatieve, interactieve klankstempelset om spelenderwijs te oefenen met Friese letters, klanken en woorden. Kinderen kunnen de stempels op de tablet plaatsen en de app zorgt ervoor dat de stempel en tablet met elkaar communiceren. Zo worden de letters verklankt en zorgen beeld en geluid voor een betekenis. Speciaal voor de Friese versie is er een verrassingsteken: het pompeblêd.

Kerndoelen Fries

Er is veel behoefte aan aansprekend onderwijsmateriaal dat spelenderwijs bijdraagt aan de Friese taalvaardigheid, vooral aan het lezen en schrijven. Lear de Lûden voorziet in deze behoefte. Het helpt scholen om de kwaliteit van het Fries in het onderwijs op niveau te brengen, als dat nog niet het geval is. De provincie Fryslân en het Rijk stellen dat uiterlijk in 2030 alle scholen in het Friese taalgebied alle kerndoelen voor het Fries voldoende moeten aanbieden. De Inspectie van het Onderwijs ziet daarop toe.

Gedeputeerde Douwe Hoogland presenteert met twee kinderen het stempelsysteem

Heutink

Het nieuwe product Lear de Lûden is ontwikkeld door Heutink met financiële steun van de provincie Fryslân. Het product is ook beschikbaar in het Nederlands en Engels. Heutink ontwikkelt wereldwijd educatieve materialen. Basisprincipe voor alle producten van Heutink is spelend leren.

Rekenen in het Fries

Naast Lear de Lûden is er ook een versie beschikbaar met cijfers voor rekenen in het Fries: Magyske sifers. Kinderen leren spelenderwijs tellen en rekenen in het Fries. Voor kleuren en vormen is de set Foarmje Tegearre beschikbaar. Beide leermiddelen zijn geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Pagina opties