Leeuwarden kiest voor centrale brugbediening (15-06-2020)

De Palmabrêge in Wergea en de Tútse- en Gallebrêge bij Grou zijn overgegaan naar bediening op afstand vanuit de provinciale centrale in Leeuwarden. De komende vier jaren volgen er nog acht in de gemeente Leeuwarden. Pauzes en tolgeld zijn op deze bruggen afgeschaft. Op die manier kunnen we alle watersporters en de beroepsvaart gastvrij in Fryslân ontvangen.

Gedeputeerde Fokkens en Wethouder Wassink op brug met elf borden

Foto: Gedeputeerde Fokkens-Kelder en wethouder Wassink onthullen namen van elf bruggen die overgaan op bedieningscentrale

Op de Palmabrêge onthulden gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder van provincie Fryslân en wethouder Bert Wassink van de gemeente Leeuwarden vandaag elf borden met daarop de namen van de gemeentelijke bruggen die overgaan op de provinciale brugbedieningscentrale. “Een goede, veilige en efficiënte brugbediening is erg belangrijk voor verkeer op de weg en op het water. De stap die we vandaag graag zetten, draagt daar aan bij’’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

De elf gemeentelijke bruggen

De bruggen in volgorde van aansluiting: Palmabrêge (Wergea), Tutsebrêge (bij Grou), Gallebrêge (Grou), Brug Warten Hoofdstraat (Warten), Pylkwiersterbrug (Zuiderburen), Greidanusbrug (Zuiderburen), Slauerhoffbrug (Leeuwarden), Oxenabrids (Hempens-Teerns), Greunsbrug (Leeuwarden), Van Harinxmabruggen oost en west (Leeuwarden). De verwachting is dat alle bruggen in 2024 over zijn naar brugbediening op afstand. 

Voor het aansluiten op de centrale zijn onder andere werkzaamheden nodig aan kabels en leidingen, seinen, camera’s en cameramasten.

Provinciale bediencentrale

De Tútse- en Gallebrêge werden al op afstand bediend maar zijn geschikt gemaakt om over te gaan naar de provinciale centrale. Aan de westkant van Leeuwarden worden op dit moment 14 provinciale bruggen op afstand bediend. De provincie bouwt op deze locatie een nieuwe bediencentrale, van waaruit in de toekomst 40 bruggen bediend gaan worden. In 2021 is deze klaar voor gebruik.

Pagina opties