Kunstproject ‘Slow Collective Landscape’ wint LF2028 prijs (26-03-2021)

De initiatiefnemers van het winnende kunstproject, Henk Pilat en Monika Balu, ontvingen vandaag een cheque van 2028 euro uit handen van gedeputeerde Klaas Fokkinga. Langs de Stinzenroute maken zij, met verschillende partijen, landschapsfoto’s met pinhole camera’s. De foto’s zijn later via een expositie te bewonderen. De jury was blij verrast met dit initiatief en kozen ‘Slow Collective Landscape’ als winnaar van de LF2028 bonusprijs in Noordoost-Friesland. De 2028 euro is een aanmoedigingsprijs die vanuit het Iepen Mienskipsfûns met LF2028 is opgezet. In totaal ontvangen jaarlijks 15 initiatiefnemers van IMF projecten de prijs.  

Gedeputeerde Fokkinga overhandigt grote cheque aan vrouw en man in een weiland

Foto: Gedeputeerde Klaas Fokkinga overhandigt de cheque van 2028 euro aan Henk Pilat en Monika Balu, initiatiefnemers van het Slow Collective Landscape project

“Dit is in prachtich ‘fan ûnderen op’ projekt”, aldus gedeputeerde Klaas Fokkinga. “It hiele projekt soarget foar gearwurking, it fuortsterkjen fan besteande netwurken en bewustwurding fan it libbensfermidden. Allegearre yngrediïnten dy’t de leefberens fergrutsje en oan de ynklusive maatskippij bydrage: elkenien docht mei. As provinsje fine wy it wichtich om dy ambysjes fan LF2028 troch en foar de mienskip ‘fertaald’ te sjen. Mei dizze bonuspriis kinne wy dat fia bysûndere IMF projekten ekstra stimulearje.”

Slow Collective Landscape

Slow Collective Landscape is een kunstproject langs de Stinzenroute Buitenpost-Kollum. In het project worden scholieren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, inwoners van de regio en toeristen meegenomen in de variatie van het landschap. Door het vastleggen van de veranderingen in het landschap door pinhole camera’s, wordt een tijdsbeeld vastgelegd op fotogevoelig papier. Deze foto’s worden, naar verwachting eind juni, in een expositie getoond aan het grote publiek. Doel van het project is om bewustzijn te creëren met betrekking tot lifestyle, respect voor het lokale landschap en ecologische duurzaamheid.

Juryrapport

De jury was blij verrast met dit poëtische project. De eco- vriendelijke manier van fotograferen en exposeren zijn goed doordacht en uitgewerkt, geeft de jury aan in het juryrapport. Het actief betrekken van de verschillende partijen, maakt het tot een echt community-based kunstproject. Een inspirerend project waar de bonusprijs zeker goed gebruikt zal worden. Uit de geselecteerde projecten van de overige vier regio’s heeft de jury eveneens een prijswinnaar gekozen. Ook zij ontvangen een bedrag van € 2028,-. Welke projecten dit zijn, kunt u lezen in bijgevoegd juryrapport. De juryleden zijn Immie Jonkman, directeur van Arcadia (LF2028) en Judith Baarsma van Keunstwurk.

Pagina opties