Investering in popcultuur moet Noorden op de kaart zetten (21-04-2021)

Er moet meer geld komen voor de popcultuur in Fryslân. Dat vindt cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes. Zij zet in op extra middelen voor de Friese popcultuur en voor Friese ‘makers’. De provincie steunt de Popfabryk in het lanceren van het Platform Popcultuur Fryslân en wil hier samen met het ministerie van OCW extra in investeren.

Voor de cultuurmakers, de creatieve sector in Fryslân, moet er geld komen via het Kultuer Kollektyf, een netwerk van Friese productiehuizen. Met deze investeringen in de popcultuur en de creatieve sector wil de provincie Fryslân bijdragen aan een stevig cultureel Noorden.

Fryslân werkt daarvoor samen met de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Emmen en Assen in het programma We The North, dat startte in 2017.

In We the North werken OCW en de noordelijke overheden samen aan onderwerpen zoals cultuureducatie en -participatie, publieke collecties, het naleven van de culturele codes, toezicht op erfgoed en het onderling uitwisselen van informatie. We the North 2017-2020 stond vooral in het teken van talentontwikkeling. Dat leverde voor Fryslân projecten op zoals Up North, Artist in Space, het Festival Up! en de Noordenaars.

Verder bouwen

Morgen ondertekenen OCW en de partijen achter We the North een nieuw convenant voor de periode 2021-2024. Daarmee willen ze verder bouwen op de winst van 2017-2020 en het Noorden (inter)nationaal stevig op de kaart zetten.

Pagina opties