IMF subsidie voor 31 projecten in Súdwest Fryslân (05-04-2019)

Het Iepen Mienskipsfûns Súdwest Fryslân verstrekt in de eerste tender van dit jaar subsidie aan 31 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten samen zorgen voor een totale investering van ruim 1,2 miljoen euro in de leefbaarheid van deze regio.

In Burgwerd heeft een werkgroep een breed gedragen plan voor een multifunctioneel gebruik van de huidige ijsbaan opgesteld. Dorpsbelang Burgwerd, gebruikers en omwonenden namen hier aan deel. Een mooi voorbeeld van een initiatief “fan ûnder op“ dat de leefbaarheid versterkt. Door verbetering van de drainage en het deels verharden van het terrein kan de ijsbaan breed ingezet worden. Er komen onder andere parkeervoorzieningen zodat het terrein ook geschikt is voor culturele en sportieve evenementen. Na de nieuwe inrichting is een stichting verantwoordelijk voor het gebruik en onderhoud van het terrein. Voor dit project ontvangt Dorpsbelang Burgwerd € 32.687. Het project kost € 81.739.

Iepen Mienskipsfûns

Het multifunctionele terrein in Burgwerd is één van de 31 projecten in Zuidwest Fryslân die subsidie krijgt uit het Iepen Mienskipsfûns (IMF). In 2019 kan er nog op twee momenten subsidie worden aangevraagd (vanaf 23 april tot en met 17 mei en van 16 september tot en met 11 oktober). Ook dan is weer de voorwaarde dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf.
 

Bij de downloads is een beschrijving te vinden van de 31 projecten in Zuidwest Fryslân die in de laatste subsidieronde van het Iepen Mienskipsfûns een positief advies ontvingen.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.