IMF-subsidie voor 27 projecten in Noardwest Fryslân (25-07-2019)

Dit bericht is niet meer actueel

Het Iepen Mienskipsfûns Noardwest Fryslân verstrekt in de tweede tender van 2019 subsidie aan 27 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten samen zorgen voor een totale investering van ruim 650.000 euro in de leefbaarheid van deze regio.

Project ‘Pleed’

Een van de projecten is project Pleed, waarbij wol van de Leeuwarder schaapskudde tot dekentjes, ‘pleeds’, wordt verwerkt. Wol is een groot cultuurhistorisch goed van Fryslân; het was door de eeuwen heen een groot handelsmerk van onze provincie. Project Pleed wil het bewustzijn vergroten op het gebied van duurzaamheid, onze natuurlijke omgeving en onze grondstoffen. De bijdrage vanuit het IMF is € 6.385,-, het project kost € 17.784,-.

Afbeelding met 2 dekens aan de waslijn

Iepen Mienskipsfûns

In 2019 kan van 16 september tot en met 11 oktober weer subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of regio. Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf.
Ook is subsidie vanuit de Europese LEADER-regeling mogelijk voor inwoners in Noardwest en Noordoost Fryslân. Deze regeling is geopend van 16 september tot en met 25 oktober.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.