IMF-subsidie voor 23 projecten in Zuidoost Fryslân (02-12-2019)

Het Iepen Mienskipsfûns Zuidoost Fryslân verstrekt in de derde tender van 2019 subsidie aan 23 initiatieven vanuit de mienskip.

In totaal gaat er bijna € 400.000,- naar leefbaarheidsprojecten in deze regio.

Stichting MOM zet ouders in hun kracht

De stichting Moeders Ondersteunen Moeders (MOM) gaat workshops organiseren waarmee ze moeders (en vaders) van kinderen met een beperking in hun kracht zetten. Doel is dat moeders sterker worden, elkaar weten te vinden en informatie uitwisselen zodat het makkelijker wordt om een kind met een beperking op te voeden en te begeleiden in diens leven. Voor dit project ontvangt de stichting € 3.000,-. Het project kost € 7.992,-.

Iepen Mienskipsfûns

Vanaf januari 2020 kunnen initiatiefrijke Friezen weer subsidie aanvragen uit het IMF. Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad. Deze eerste subsidieronde is van 13 januari tot en met 6 februari 2020 (17.00 uur). Kijk voor meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.

Projectenpitch

Op woensdag 15 januari organiseert Zuidoost Fryslân een projectenpitch. Initiatiefnemers krijgen de kans in vijf minuten hun project te presenteren aan het adviesplatform. Ook hoor je, waar je op moet letten bij het indienen van een subsidieaanvraag. De pitch is van 18.00 - 21.00 uur in ’t Buurthuus, Mandehof 13 in Noordwolde. Tijdig aanmelden via zuidoost@fryslan.frl of 058 - 2925200 is gewenst, want het aantal plekken is beperkt.

Pagina opties