IMF-subsidie voor 23 projecten in Noardwest Fryslân (29-12-2020)

Het Iepen Mienskipsfûns Noardwest Fryslân verstrekt in de derde tender van 2020 subsidie aan 23 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er bijna 296.000 euro naar leefbaarheidsprojecten in deze regio.

Energieneutraal en gemoderniseerd dorpshuis Dongjum

Het dorpshuis in Dongjum is energieneutraal gemaakt. Het pand is geïsoleerd, voorzien van zonnepanelen, er is ledverlichting aangebracht en er ligt vloerverwarming. De warmtepomp maakt het plan om energieneutraal te worden rond. Dankzij deze maatregelen is een fikse kostenpost verdwenen. Tevens zijn het gedateerde interieur en de vloer vervangen en is een schuifpui geplaatst voor een betere verbinding met het kaatsveld. Daarmee is het dorpshuis een ontmoetingsplek waar iedereen graag komt. De bijdrage uit het IMF is 13.976 euro, het project kost 34.938,64 euro

Iepen Mienskipsfûns

Ook in 2021 kunt u subsidie aanvragen voor projecten. De eerste openstelling loopt van 11 januari tot en met 4 februari. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.fryslan.frl/imf. Ook is subsidie vanuit de Europese LEADER-regeling mogelijk. Zodra de openstellingen voor LEADER bekend zijn, worden deze gepubliceerd op www.fryslan.frl/leader

Pagina opties