IMF subsidie voor 23 initiatieven in Noardwest Fryslân (04-04-2019)

Het Iepen Mienskipsfûns Noardwest Fryslân verstrekt in de eerste tender van dit jaar subsidie aan 23 initiatieven vanuit de mienskip. De projecten zorgen samen voor een totale investering van ruim 2 miljoen euro in de leefbaarheid van deze regio.

Het project ‘Beestreets’ is er één van: de vereniging promotie Zaailand ontvangt € 35.000 om de versteende omgeving van Zaailand en Ruiterskwartier in Leeuwarden te vergroenen. Door het toepassen van groen, wateropslag en beregening in artistieke vorm wordt de leefbaarheid verhoogd en ‘hittestress’ in de binnenstad verminderd. Het is een van de voorbeelden om Friezen te stimuleren en mee te werken aan groenere binnensteden.

Het project ‘Rustpunten in Noordwest Friesland’ krijgt ruim € 8.000 voor het creëren van tien herkenbare rustpunten op particuliere erven in het buitengebied van Noordwest Fryslân. Fietsers en wandelaars kunnen er op basis van zelfbediening even uitrusten met een kopje koffie of thee. Ze liggen vlakbij een fiets- of wandelknooppunt en zijn voorzien van toilet en elektrisch oplaadpunt voor de fiets. De initiatiefnemers hopen hiermee het buitengebied van Noardwest Fryslân toeristisch aantrekkelijker te maken.

Iepen Mienskipsfûns

In 2019 kan er nog op twee momenten subsidie uit het IMF worden aangevraagd (vanaf 23 april tot en met 17 mei en van 16 september tot en met 11 oktober). Ook dan is weer de voorwaarde dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf.

Onder downloads is een beschrijving te vinden van de 23 projecten van de regio Noardwest Fryslân die in de eerste subsidieronde van het Iepen Mienskipsfûns 2019 een positief advies ontvingen.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.