IMF-subsidie voor 22 projecten in Noordwest Fryslân (12-05-2021)

Dit bericht is niet meer actueel

De eerste openstellingsperiode van het Iepen Mienskipsfûns (IMF) dit jaar is afgerond. In de regio Noordwest Fryslân verstrekt de provincie Fryslân IMF-subsidie aan 22 initiatieven. In totaal zorgen alle initiatieven voor een investering van ruim 760.000 euro in leefbaarheidsprojecten in deze regio.

Vanuit het IMF wordt er ruim 250.000 euro subsidie bijgedragen. Het project ‘Navigeer in de nacht met een sterrentafel’ is één van de initiatieven die in aanmerking komt voor de subsidie.

Navigeer in de nacht

Stichting Freonen Terp & Tsjerke is de initiatiefnemer van het project ‘Navigeer in de Nacht met een Sterrentafel’. Dit pilotproject is het eerste project van ‘Wad een nachtleven’ binnen het programma ‘De donkerte van het Waddengebied’. De Sterrentafel is gepositioneerd op een miniterp in de Lauta Nachttún in Wier. Het is een educatief middel om de belangstelling voor nachtnatuur en astronomie te ontwikkelen en te versterken. Het is een mooie aanvulling in bijvoorbeeld de bestaande volle maantochten en de nacht van de nacht. Door te draaien aan de instelbare sterrenschijf wordt de actuele sterrenstand zichtbaar voor de bezoekers en kunnen hemellichamen (sterrenbeelden) worden herkend.

Iepen Mienskipsfûns

De tweede aanvraagperiode van de IMF subsidie loopt nog tot en met 20 mei 2021. Het fonds is bedoelt om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. Het gaat om ideeën die de leefomgeving laten bruisen en die bouwen aan de toekomst van Fryslân. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.fryslan.frl/imf.

Te downloaden:

Pagina opties