IMF-subsidie voor 13 projecten op de Friese Waddeneilanden (08-04-2021)

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 13 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er ruim 191.762 euro naar leefbaarheids-projecten op de Friese eilanden.

Waterroute Vlieland

De waterkringloop op Vlieland wordt op een unieke manier in beeld gebracht. Via een route naar keuze met verschillende afstanden, kan men al wandelend, fietsend of op andere sportieve wijze zien hoe op Vlieland met water wordt omgegaan. Vlieland is het enige Friese Waddeneiland met een eigen zoetwaterbubbel en voorziet zelfstandig in het drinkwater. Tijdens de route worden Vlielanders en eilandbezoekers op een spannende en leuke manier uitgedaagd om een nieuw perspectief op water te ontdekken. Namelijk door een combinatie van fysieke inspanning, het bedienen en leren begrijpen van een waterinstallatie en verhelderende en verdiepende kennis en bewustzijn. Een creatief plan om mensen te bewegen en tegelijkertijd anders te laten kijken, denken en doen met water.

De totale projectkosten bedragen 224.339 euro. Vanuit het IMF wordt 72.939 euro subsidie bijgedragen.

Iepen Mienskipsfûns

In de tweede openstelling kunt u weer subsidie aanvragen, de aanvraagperiode loopt van 19 april tot en met 20 mei 2021. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Sinds kort kunt u ook ideeën indienen die een nieuw proces of product op het eiland brengen. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.fryslan.frl/imf.

Pagina opties