Hoe staat het met de Friese arbeidsmarkt? (21-11-2018)

Hoeveel Friezen zijn op zoek naar een baan? Hoeveel vacatures staan er online? Hoeveel banen telt Fryslân? Bij welke beroepen is er sprake van een krappe arbeidsmarkt? Wat zijn de meest gekozen opleidingen? Antwoorden op deze vragen zijn vanaf nu te vinden in het provinciale Arbeidsmarktdashboard.

De provincie Fryslân beschikt over verschillende cijfers en informatie en heeft dit toegankelijk gemaakt in interactieve overzichten over specifieke onderwerpen. Het arbeidsmarktdashboard en de andere twee dashboards over onderwijs en energie, zijn te bekijken op www.fryslan.frl/dashboards.

Cijfers over Friese arbeidsmarkt

De Friese arbeidsmarkt is in beweging: de werkgelegenheid trekt aan, het aantal vacatures groeit en de werkloosheid en aantal WW-uitkeringen krimpt. In het tweede kwartaal van 2018 was in de sectoren techniek, bouw, zorg, dienstverlening, ICT, horeca en transport bij een of meer beroepsgroepen sprake van een krappe arbeidsmarkt. Er zijn veel vacatures in verhouding tot het aantal werkzoekenden. Deze en andere cijfers over de Friese arbeidsmarkt zijn terug te vinden in het dashboard.

Visueel maken van informatie

De dashboards blijven in ontwikkeling en worden naar nieuwe inzichten en mogelijkheden up to date gehouden door de provincie Fryslân. Het dashboard met informatie over de Friese arbeidsmarkt is bedoeld als informatiebron voor bedrijven, overheden, scholen en andere geïnteresseerden in de Friese arbeidsmarkt. Het UWV, CBS, DUO en het provinciaal werkgelegenheidsregister zijn de voornaamste bronnen.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.