Historische bouwwerken krijgen opknapbeurt (20-12-2018)

43 Friese monumenten ontvangen subsidie van de provincie voor restauraties.

Een aantal krijgt een nieuwe bestemming of een onderhoudsbeurt. Het totaalbedrag aan financiële steun om de monumenten weer bij de tijd te brengen is ruim € 1,7 miljoen.

Gedeputeerde Johannes Kramer is blij met de initiatieven uit de mienskip. “Hjirmei wurde ferskate bouwurken wer in hiel ein hinne takomstbestindich makke, sadat wy, mar ek ús neiteam genietsje kin fan ús weardefolle monuminten-histoarje yn de provinsje”.

Een voorbeeld van een beloond plan, waarbij aanvragers een restauratie met herbestemming combineren, is de kerk in Offingawier. Deze wordt omgevormd naar cultureel en maatschappelijk dorpsgebouw. Een ander voorbeeld is een kop-hals-romp boerderij in Jannum die dienst gaat doen als bed & breakfast.

Kwetsbaar erfgoed

Torens en bepaalde specifieke kerkonderdelen zijn vaak kwetsbaar. Dit jaar krijgen dan ook zeven kerktorens en een uurwerk (Johanneskerk in Weidum) subsidie. Ook de restauratie van de bijzondere monumentale trap in de Kanselarij in Leeuwarden krijgt financiële steun van de provincie.

Rijksmonumentale molens zijn monumenten die doorlopend veel onderhoud vragen. Dit jaar krijgen 22 molens een aanvullend bedrag op de eerder verkregen Rijksbijdrage. Dit is 15% provinciaal geld bovenop de bijdrage vanuit Den Haag. Deze bijdrage geldt voor de onderhoudsperiode van 2019 tot 2024.

Meer informatie

De volledige lijst met toegekende bedragen is te vinden in de bijlage.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.