Fryslân blijft inzetten op cultuureducatie voor de jeugd (27-10-2020)

Dit bericht is niet meer actueel

De komende 4 jaar blijft Fryslân investeren in cultuureducatie voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Keunstwurk voert dit voor onze provincie uit, in nauwe afstemming met gemeenten, kunstcentra en scholenkoepels. Er is tot 2025 in totaal ruim 3,3 miljoen euro beschikbaar, deels provinciaal geld en deels via de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds Cultuurparticipatie.

‘Kinderen in aanraking brengen met kunst en cultuur is belangrijk voor onze provincie’, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. ‘Het stimuleert de eigen creativiteit en talenten. Én het heeft ook enorme impact op de culturele en economische ontwikkeling van Fryslân als geheel’.

Gedeputeerde Sietske Poepjes staat bij een aantal kinderen en wijst naar de tafel.

KEK-regeling

Sinds 2013 voert Keunstwurk de regeling uit, onder de naam Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK). De derde periode van de regeling (KEK3) loopt van 2021 tot en met 2024. Tot nog toe zijn er veel kinderen met het programma bereikt, in de tweede periode ging het om 348 scholen. Het doel is om in de derde periode ook de overige 46 scholen te bereiken, zodat alle Friese jeugd in aanraking komt met kunst en cultuur.

Naast cultuureducatie voor de jeugd van 4 tot 12 jaar, blijft Fryslân zich inzetten voor cultuureducatie voor het voortgezet onderwijs. Hiervoor is de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro provinciaal geld beschikbaar.  

Pagina opties