Duurzame productie van zuivelproducten op Waddeneilanden (04-11-2020)

Op Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog kunnen duurzaam zuivelproducten worden verwerkt. Dit is de uitkomst van een haalbaarheidsstudie die door hogeschool Van Hall Larenstein is uitgevoerd in opdracht van een drietal ondernemers van de eilanden en provincie Fryslân.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Dit onderzoek past heel goed in onze ambities om ook onze eilanden meer circulair te maken. Het laat zien dat circulaire economie niet alleen maar gaat over het hergebruik van grondstoffen, maar dat het ook kansen biedt voor nieuwe verdienmodellen”. 

Een kaasboer met een nog niet rijpe kaas op de arm en een stelling met meer onrijpe kazen op de achtergrond

De bedoeling is om meer melk op de eilanden te verwerken tot kaas. Zo is er minder transport van melk naar de vaste wal. Bij het maken van kaas ontstaat kaaswei als restproduct. Van Hall Larenstein heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de wei te verwerken tot nieuwe producten. Op basis van een scenario-analysemodel bleek de verwerking van de waardevolle eiwitten uit de kaaswei tot ricotta en ijs het meest kansrijk.

Op deze manier zijn er minder transportkosten, is er een kortere productieketen en een groter aanbod van streekproducten op de eilanden. De ondernemers op de eilanden ondersteunen bij het uitwerken van dit scenario.

Pagina opties