Dijkgraaf Van Erkelens geridderd (18-12-2019)

Dijkgraaf ir. Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de versierselen woensdagmiddag bij zijn afscheid in Sneek opgespeld door commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok. Van Erkelens is onderscheiden vanwege zijn verdiensten als dijkgraaf en voor tal van andere bestuurlijke functies.

Van Erkelens gaat op 1 januari met pensioen. Hij was sinds 2004 dijkgraaf. Dat houdt in voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. In deze periode heeft hij veel betekend voor Fryslân en het waterbeheer.

Zijn activiteiten als dijkgraaf hebben uitstraling buiten het Wetterskip en geleid tot de maatschappelijke positie van het Wetterskip naast de andere overheden. Ook buiten  zijn hoofdfunctie om heeft Van Erkelens zich ingezet voor “droge voeten” in tal van bestuurlijke functies.

Autoriteit

Zo heeft hij vele activiteiten vervuld voor de Unie van Waterschappen. Als voorzitter van het bestuurlijk overleg Rijksvisie Waterketen en hij speelde een rol als lid van de denktank die het rapport Water centraal. Waterbeheer in de 21ste eeuw uitbracht.

Van Erkelens wordt gezien als een autoriteit op het gebied van waterbeheer en zat in verscheidene commissies. Daarnaast heeft hij het Woudagemaal bij Lemmer, dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, op de kaart gezet.

Eerder was Van Erkelens (1953) wethouder in Hengelo, burgemeester van Winterswijk en watergraaf bij het waterschap Regge & Dinkel, nu Waterschap Vechtstromen.

Pagina opties