Dertien sollicitanten voor burgemeesterschap Leeuwarden (10-04-2019)

Negen mannen en vier vrouwen hebben gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van Leeuwarden. Onder de kandidaten zijn negen vijftigers, twee zestigers, een veertiger en een dertiger. De VVD is met drie gegadigden het meest vertegenwoordigd. Drie sollicitanten zijn partijloos.

Stadhuis Leeuwarden

De kandidaten zijn verder lid van PvdA (2), CDA (2), D66 en GroenLinks. Eén belangstellende is buiten de gemeente actief voor een lokale partij.

De huidige burgemeester Ferd Crone heeft aangegeven deze zomer te stoppen met zijn werkzaamheden in Leeuwarden. Hij is dan bijna twaalf jaar in functie geweest. Toen hij in 2007 aantrad, waren er zeventien sollicitanten, onder wie slechts één vrouw.

Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok verwacht dat de nieuwe burgemeester in de zomer kan aantreden.

De commissaris heeft na gesprekken met kandidaten een selectie uit de sollicitanten gemaakt en hier dinsdag over overlegd met de gemeentelijke vertrouwenscommissie. Die krijgt alle sollicitatiebrieven te zien. De commissie spreekt met de geselecteerde kandidaten en brengt aan de raad verslag uit, voorzien van een conceptaanbeveling. De raad beslist uiteindelijk welke twee kandidaten op de aanbeveling komen te staan, en in welke volgorde.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt in haar voordracht aan de Kroon in beginsel de aanbeveling van de raad. De Kroon benoemt vervolgens de nieuwe burgemeester per Koninklijk Besluit.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.