Brug in Riedsterweg feestelijk geopend (27-09-2019)

Groep 7 en 8 van basisschool De Oanset uit Ried openden vrijdagochtend 27 september feestelijk de brug in de Riedsterweg. Samen met wethouder Caroline de Pee van gemeente Waadhoeke, gedeputeerde Johannes Kramer van provincie Fryslân en Hepke Bijma, voorzitter bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen, knipten zij een vlaggetjeslint met een reuzenschaar door.

Gedeputeerde Johannes Kramer opent in boot met kinderen de brug met schaar

Johannes Kramer, Caroline de Pee en Hepke Bijma knippen samen met leerlingen van De Oanset in Ried het lint door

In het voorjaar van 2019 is de gemeentelijke brug in de Riedsterweg tussen Dongjum en Boer/Ried opgeknapt en opgehoogd. Bodemdaling, veroorzaakt door zoutwinning, zorgt dat de ruimte tussen de brug en het wateroppervlak afneemt. Het waterpeil daalt namelijk niet mee. Zonder het ophogen van de brug kunnen boten er over een tijdje niet goed meer onderdoor varen. De fietsbrug is enkele jaren geleden nieuw geplaatst. Deze is nu in zijn geheel omhoog gebracht. Verder is aan de zuidoost kant van de brug ook een nieuwe aanlegsteiger geplaatst.

Wethouder Caroline de Pee van Waadhoeke: “Nu de brug in de Riedsterweg is opgehoogd en opgeknapt is hij toekomstbestendig en blijft hij toegankelijk voor boten. Zo kunnen recreanten vanaf het water van de omgeving blijven genieten.”

Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen

De maatregelen bij de brug in de Riedsterweg zijn onderdeel van gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen. Binnen dit project is het de derde brug die wordt opgehoogd. De brug in Ried is de laatste en is begin 2020 klaar. Het gebiedsontwikkelingsproject draait om maatregelen om bodemdaling door gas- en zoutwinning te compenseren, om het gebied klimaatbestendiger te maken en om verbeteringen voor landbouw, recreatie en leefbaarheid te doen. In opdracht van de provincie Fryslân werkt de bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen aan de uitvoering van dit project.

Meer informatie op www.gofranekeradeelharlingen.frl.

Pagina opties