Begroting 2019 Waddenfonds (18-04-2018)

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds heeft de conceptbegroting 2019 Waddenfonds voor zienswijze voorgelegd aan Provinciale Staten.

Deze begroting wordt op 23 mei a.s. behandeld door Provinciale Staten. De begroting 2019 van het Waddenfonds ligt ter inzage in het provinciehuis. De definitieve vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur van het Waddenfonds is gepland op 29 juni aanstaande.

Te downloaden:

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.