Arthur Oostvogel geridderd bij afscheid Harmonie (11-02-2019)

Bij zijn afscheid als directeur van stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden is Arthur Oostvogel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok spelde hem de versierselen op. Hij roemde de inzet van Oostvogel voor de culturele sector in de afgelopen 35 jaar en voor die op andere terreinen.

De heer Oostvogel (Tytsjerk, 68) was sinds 2001 directeur van de Harmonie. Daarvoor was hij actief in de culturele sector in zijn geboorteplaats Den Bosch. In zijn Leeuwarder tijd was hij actief in regionale en landelijke overlegorganen van theaterdirecteuren. Oostvogel was bestuurslid van het Oerol-festival op Terschelling.

Ook was hij een drijvende kracht achter Club Diplomatique Fryslân en de Friesche Compagnie, netwerkclubs voor vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en culturele wereld. Hij zette vele nieuwe activiteiten op, die na zijn afscheid bleven bestaan. ,,Oan dizze inspirator en strategyske tinker ha Fryslân en de teaterwrâld in soad te tankjen’’, aldus commissaris Brok.

Onder Oostvogels leiding steeg in de Harmonie het aantal voorstellingen en het aantal bezoekers. Vorig jaar won het theater de landelijke Roel Oostraprijs, als meest gastvrije schouwburg.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.