175.000 euro voor natuurinrichting Séfonsterpolder (30-01-2018)

De provincie trekt 175.000 euro uit om van de Séfonsterpolder in Gaasterland een natuur- en recreatiegebed te maken. De polder is 25 hectare groot en ligt aan de oostkant van het Rysterbosk, by Rijs. Het nieuwe natuurgebied maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Eerder bekend als de Ecologische Hoofdstructuur. Na de zomer gaat het werk los.

Het inrichten van de natuur is het slotstuk van Experiment Gaasterland. Jarenlang is er samen met de streek invulling gegeven aan de natuur. Er is veel besproken en gerealiseerd. Het wordt een eldorado voor zangvogels, amfibieën, vissen, bijen, vlinders en andere insecten. Er komen planten en struiken langs de bosrand, natuurvriendelijke oevers en een poel voor padden. De waterhuishouding wordt verbeterd door het graven en verbreden van sloten.

Wandelen en paardrijden

Ook mensen kunnen straks genieten van het gebied. Op twee locaties komt een picknickbank. Bij één daarvan kunnen ruiters hun paard aanbinden. Een fijne rustplek tijdens een lange tocht. En er komt er een nieuw wandelpad dat aansluit op de bestaande paden in het Rysterbosk. Zo ontstaat er een nieuwe route door bos en polder.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.