100.000 euro voor weidevogelbeheer (04-12-2018)

Boeren die land hebben binnen een weidevogelkerngebied kunnen van 10 december 2018 tot en met 22 januari 2019 subsidie aanvragen voor weidevogelbeheer.

De subsidie is bedoeld voor vernatting van het land. Aanvragen gaat via de agrarische collectieven. Er is € 100.000,- subsidie beschikbaar.

Natte gronden zijn goed voor weidevogels. Vernatting kan door verhoging van het waterpeil of door stukken land onder water te laten lopen (plas dras gebieden). Ook inrichtingswerkzaamheden die dit mogelijk maken, vallen onder de subsidieregeling. Denk hierbij aan het plaatsen van dammen of stuwen. De subsidie is bedoeld voor maatregelen die nog voor het broedseizoen van 2019 uitgevoerd kunnen worden.

Aanvragen en bedragen

Het aanvragen van subsidie verloopt via het agrarisch collectief waarbij de boer aangesloten is. De collectieven bepalen waar en welke beheer- en inrichtingsmaatregelen effectief zijn voor weidevogels. Het combineren van maatregelen, zoals later maaien en vernatting, kan extra effectief werken. De collectieven beoordelen dan ook hoeveel subsidie boeren ontvangen. Voor het ophogen van het waterpeil is de subsidie 100 euro per hectare. De subsidie voor plas dras gebieden is afhankelijk van de periode dat het land onder water staat.

Weidevogels horen in het Friese landschap

Weidevogels horen bij de Friese cultuur en het Friese landschap. Zo broedt 40% van de Europese grutto’s in Fryslân. De provincie is verantwoordelijk voor het in standhouden van weidevogels. Vernatting van het land zorgt voor meer voedsel en tragere grasgroei. Weidevogels profiteren daarvan.

Meer informatie

Meer informatie over de openstelling is te vinden op www.fryslan.frl/weidevogels of via de agrarische collectieven. Vragen kunnen ook gesteld worden bij het Klant Contactcentrum van de provincie Fryslân via 058 - 292 59 25.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.