Nieuws

 • Geen plek voor discriminatie in Fryslân

  (19-02-2020)

  “Fryslân staat open voor iedereen, niemand uitgezonderd. Dat wil ik heel duidelijk stellen”. Met die boodschap reageert Douwe Hoogland op de publieke discussie van de afgelopen dagen over de regenboogvlag.  De gedeputeerde met sociaal beleid in portefeuille wil er geen enkele twijfel over laten bestaan. “Dat wij geen regenboogprovincie zijn, betekent niet dat we tegen zijn”.

 • 17 t/m 23 februari verkeershinder bij Brug Dronryp

  (13-02-2020)

  De brug over het Van Harinxmakanaal in Dronryp is van maandag 17 februari 7:00 uur tot en met zondag 23 februari 18:00 uur afgesloten voor autoverkeer. Brug Dronryp krijgt nieuwe assen om het tikkende geluid bij het open- en dichtgaan van de brug te verhelpen. Fietsers, voetgangers, scooters en brommers kunnen er wel overheen. Voor de scheepvaart vindt deze periode geen bediening plaats.

 • Groen licht voor aanpak kruispunt Hallum

  (12-02-2020)

  Het kruispunt van de provinciale weg N357 met de Doniawei bij Hallum gaat op de schop. Zowel fietsers als automobilisten ervaren deze plek als onveilig. Vanuit Hallum pleit men al langer voor een veiliger kruispunt. De voorbereiding van het werk start dit jaar. De uitvoering volgt naar verwachting niet eerder dan volgend jaar.

 • Economische Barometer Noord-Nederland 2019

  (12-02-2020)

  De provincies Groningen, Drenthe en Fryslân hebben een gezamenlijke Economische Barometer opgesteld.

 • Leden Adviescommissies Kunst en Musea benoemd

  (11-02-2020)

  Musea en kunstorganisaties kunnen tussen 18 februari en 1 april een plan indienen om in aanmerking te komen voor vierjarige provinciale financiering voor de periode 2021-2024. Voor musea is 16.677.600 euro beschikbaar, voor kunst 13.400.000 euro. Een onafhankelijke adviescommissie adviseert de provincie wie in aanmerking komt voor subsidie.

 • Minister opent biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl

  (04-02-2020)

  ‘De Week van de Circulaire Economie’ begon maandag in Fryslân met een wereldprimeur. Minister Stientje van Veldhoven stapte samen met gedeputeerde Avine Fokkens op een SWAP-fiets en samen openden zij de biocomposiet fietsbrug in Ritsumasyl.

 • Provinciaal Inpassingsplan voor Skieding (N358) ter inzage

  (04-02-2020)

  Het veiliger maken van de Skieding (N358) tussen de A7 (Frieschepalen) en Surhuisterveen komt een stap dichterbij. Het inpassingsplan, waarin de provincie formeel vastlegt welke aanpassingen er aan de weg nodig zijn, ligt van donderdag 13 februari t/m woensdag 25 maart ter inzage. Tijdens deze periode kan een ieder reageren.

 • Streven naar verduurzaming en maatwerk openbaar vervoer

  (04-02-2020)

  Dit voorjaar start de aanbesteding van het openbaar busvervoer op het vasteland van Fryslân en de eilanden. De provincie verstrekt de vergunning aan een vervoerder voor de periode van 2022 tot 2032.

 • Ruim 8 ton voor ondernemers-vouchers

  (03-02-2020)

  De laagdrempelige subsidieregeling voor ondernemers is weer opengesteld. Dit jaar stelt provincie Fryslân € 850.194 beschikbaar voor ondernemers die aan de slag gaan met circulaire economie, recreatie en toerisme, duurzaamheid, innovatie, personeelsbeleid of digitalisering. Ondernemers kunnen een “voucher” tot € 2.500 aanvragen als zij voor hun bedrijf bedrijven deskundig advies willen inhuren.

 • Beter zicht door extra snoeien vaarweg Drachten

  (30-01-2020)

  Er is begonnen met het veiliger maken van de vaarweg richting Drachten. Vanmorgen - woensdag 30 januari – is gestart het snoeien van voornamelijk wilgen langs de Fokkesleat, Sydsdjip en Hoarnekrite Rak in Earnewâld. Dit verruimt het zicht van beroepsvaart en waterrecreanten. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder en statenlid Rendert Algra gaven het startsein.

 • Beleidsregels Stikstof treden op 1 februari in werking

  (28-01-2020)

  De Beleidsregels Stikstof treden op 1 februari in werking. Vanaf dat moment kan de vergunningverlening weer opgestart worden. Dit is in lijn met het collegebesluit van 10 december 2019. De ongeveer 140 aangehouden vergunningaanvragen worden in behandeling genomen en beoordeeld op basis van de nieuwe beleidsregels.

 • Nieuwjaarstoespraak 2020 van commissaris van de Koning

  (06-01-2020)

  Op vrijdag 3 januari 2020 was de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst van het college van Gedeputeerde Staten, met inwoners en relaties van provincie Fryslân.

 • Rede fan Fryslân

  (03-10-2019)

  Uitgesproken door Gerrit Hiemstra op donderdag 3 oktober 2019 in de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden.

 • Toespraak CdK A.A.M. Brok bij installatie burgemeester Buma 26 augustus 2019

  (28-08-2019)

  Toespraak commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok bij de installatie van burgemeester Sybrand Buma op 26 augustus 2019.

 • Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Fryslân

  (25-07-2019)

  Initiatiefnemers kunnen een provinciale bijdrage aanvragen voor projecten die te maken hebben met 75 jaar bevrijding in Fryslân.

 • Gedeputeerden verdelen provinciale onderwerpen

  (28-06-2019)

  De onderwerpen waar de provincie over gaat, zijn gisteren onder de gedeputeerden verdeeld. Dit gebeurde in de eerste vergadering van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Ten opzichte van de voorlopige portefeuilleverdeling zijn er enkele wijzigingen.

 • LF2028: dóór na Kulturele Haadstêd

  (05-03-2019)

  Met 5,4 miljoen bezoeken in 2018 was het nog nooit zo druk in Fryslân. De economische impact wordt geschat op minimaal 230 tot 320 miljoen euro. Meer dan tien procent van de Friezen werkte als vrijwilliger actief mee aan het Culturele Hoofdstadjaar, bijna zeventig procent voelde zich betrokken bij de projecten en het gemiddelde eindcijfer van de Friezen bedraagt een 7,4.

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende.

Pagina opties