Nieuws

 • Samenwerkingsverband drie noordelijke provincies bestaat 10 jaar

  (26-11-2020)

  Het kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) bestaat 10 jaar. Het feit dat er al 10 jaar een vruchtbare samenwerking is tussen provincie Groningen, Drenthe en Fryslân, de Hanzehogeschool en de RUG, mag gevierd worden.

 • Provincie laat vaarweg Heerenveen baggeren

  (25-11-2020)

  Om voldoende diepgang te houden voor de scheepvaart baggert de provincie de vaarweg naar Heerenveen. Het gaat om het gedeelte tussen haven de Welle vlakbij Heerenveen en het Prinses Margrietkanaal.

 • Economisch Fryslân: samen naar een brede welvaart

  (25-11-2020)

  Provincie Fryslân wil investeren in een sterk vestigings- en leefklimaat en de verbinding met de bewoners van Fryslân. Niet voor een lineaire groei, maar voor een gezond, schoon en gelukkig Fryslân.

 • Stremming fietsbrug Ritsumasyl

  (23-11-2020)

  Vanaf maandag 30 november worden er werkzaamheden aan de Biocomposiet fietsbrug in Ritsumasyl uitgevoerd. Fietsers en voetgangers moeten tot en met vrijdag 18 december rekening houden met hinder. Van 7 t/m 11 december is de brug volledig gestremd en worden fietsers middels borden omgeleid. Op de andere dagen kunnen fietsers met de fiets aan de hand over de brug lopen. 

 • Vogelgriep

  (17-11-2020)

  Het is belangrijk dat u dood gevonden dieren meldt, zodat we inzicht blijven houden in de sterfte onder in het wild levende dieren. U kunt uw melding doorgeven via Dutch Wildlife Health.

 • Landbouwmuseum verbreedt activiteiten

  (10-11-2020)

  Het Fries Landbouwmuseum wil een stevigere rol spelen in het maatschappelijk debat over landbouw en plattelandsontwikkeling. Het wil niet alleen exposities bieden, maar ook gesprekken en lezingen faciliteren. Met die stap reageert het museumbestuur op de weggevallen provinciale subsidie voor de komende vier jaar. Door een grotere rol te pakken hoopt het museum alsnog een vorm van financiering te kunnen krijgen.

 • CoronaMelder nu ook in het Fries

  (10-11-2020)

  De app CoronaMelder van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is vanaf deze week ook beschikbaar in het Fries. Daardoor is de app nu in beide rijkstalen te gebruiken. Het ministerie van VWS ontwikkelde de CoronaMelder als hulp bij de bestrijding van het coronavirus. De CoronaMelder-app werkt in het Fries op bijna alle Android toestellen. Op een iPhone is de app helaas niet in het Fries beschikbaar.

 • Duurzame productie van zuivelproducten op Waddeneilanden

  (04-11-2020)

  Op Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog kunnen duurzaam zuivelproducten worden verwerkt. Dit is de uitkomst van een haalbaarheidsstudie die door hogeschool Van Hall Larenstein is uitgevoerd in opdracht van een drietal ondernemers van de eilanden en provincie Fryslân.

 • Stremming brug Follega van 10 t/m 12 november

  (04-11-2020)

  Maandag 2 november startte de renovatie van brug Follega. Van 2 november tot en met 1 april wordt de brug niet bediend. Er is deze periode een beperkte doorvaarthoogte van 1,5 meter. Vanaf 1 april 2021 wordt de brug weer bediend. Wegverkeer tussen Spannenburg en Lemmer moet van 10 tot en met 12 november rekening houden met een volledige stremming. Fietsers kunnen wel over de brug. Eind mei 2021 is het werk klaar.

 • Koning en Koningin brengen streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân

  (03-09-2020)

  Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen donderdag 17 september een streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Opsterland, Smallingerland en Ooststellingwerf. Het bezoek staat in het teken van de toekomst van provincie Fryslân, met de nadruk op de toekomst van de landbouwsector, de Fryske taal en cultuur en duurzaamheid.

 • Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

  (25-08-2020)

  Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 7 september tot en met 1 oktober 2020 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is 1.355.000 euro beschikbaar voor heel Fryslân.

 • Verduurzamen huis extra aantrekkelijk voor Friezen

  (16-06-2020)

  Huizenbezitters in Fryslân krijgen een extra tegemoetkoming als zij hun woning energiezuiniger maken. De provincie wil met een investering van 5,2 miljoen euro haar inwoners aanmoedigen om nu te kiezen voor bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, vloerisolatie of hoogrendementsglas.

 • Fryslân komt met 11 extra herstelmaatregelen

  (09-06-2020)

  De provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis.

 • Nieuwe regeling voor toerismesector in coronatijd

  (09-06-2020)

  Ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector kunnen steun krijgen uit een nieuwe anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie. Er is 1 miljoen euro voor beschikbaar. Provinciale Staten moeten er op 24 juni nog wel een besluit over nemen.

 • Zeven Friese foto’s gekozen voor De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s

  (01-05-2020)

  Op 4 mei wordt bekend gemaakt welke foto’s het Nederlandse publiek gekozen heeft voor “De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s.” Hiermee is ook bekend welke foto’s uit Fryslân hiervan deel uitmaken.

 • Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Fryslân

  (25-07-2019)

  Initiatiefnemers kunnen een provinciale bijdrage aanvragen voor projecten die te maken hebben met 75 jaar bevrijding in Fryslân.

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende.

Pagina opties