Nieuws

 • Rijk honoreert innovatie-experimenten provincie Fryslân

  (02-07-2020)

  Het Rijk ondersteunt twee vernieuwende projecten die zijn ingediend door de provincie Fryslân bij het Innovatiebudget Digitale Overheid. ‘Open Poen’ krijgt drie ton en het project ‘Zicht op stikstof’ drie ton. De provincie Fryslân experimenteert samen met andere overheidspartners met digitale innovaties.

 • Fryslân wil Lelylijn op landelijke agenda

  (01-07-2020)

  Forse reistijdwinst, veel nieuwe passagiers in de trein én in de exploitatie ook nog eens kostendekkend. De Lelylijn is voor Nederland een goede investering. De tijd is rijp om deze snelle spoorlijn tussen de Randstad en Noord-Nederland op te nemen in het nationale Toekomstbeeld OV 2040.

 • Noord-Nederland blijft investeren in wetenschappelijke kennis over de gevolgen van krimp

  (30-06-2020)

  De bijzondere leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt met vijf jaar verlengd. Bijzonder hoogleraar Bettina Bock onderzoekt ook de komende vijf jaar de kansen en mogelijkheden voor de leefbaarheid in krimpgebieden. De drie noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Drenthe maken deze verlenging mogelijk. 

 • Verdere stappen in verduurzaming treinvervoer

  (30-06-2020)

  De provincies Fryslân en Groningen starten een proef met verdere verduurzaming van de noordelijke treinen. Twee bestaande treinen van Arriva gaan vanaf september 2020 op biodiesel rijden. Als dit technisch, financieel en operationeel goed uitpakt, kunnen ook de andere treinen deze schonere brandstof gebruiken.

 • Anderhalvemeter-regeling 13 juli open voor toerismesector

  (30-06-2020)

  Vanaf 13 juli kunnen ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector een bedrag aanvragen uit de nieuwe anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie.

 • Initiatieven gezocht die biodiversiteit verbeteren

  (30-06-2020)

  Initiatiefnemers met goede ideeën om de biodiversiteit in Fryslân te verbeteren, kunnen van 17 augustus tot en met 30 september 2020 subsidie aanvragen. Hiermee wil de provincie de rijkdom aan planten- en diersoorten in Fryslân stimuleren.

 • Cijfers Friese bevolkingsprognose bekend

  (30-06-2020)

  De cijfers van de Friese bevolkingsprognose 2020 zijn bekend. Deze cijfers zijn verwerkt in een factsheet. Later in het jaar volgt een dashboard waarin, zo mogelijk, de  gevolgen van de coronacrisis zijn verwerkt.

 • Dertig miljoen euro voor vernieuwing in cultuur

  (30-06-2020)

  Het culturele leven in Fryslân krijgt de komende jaren een flinke oppepper. Zes musea en zevenentwintig kunstorganisaties krijgen de komende vier jaar subsidie om nieuw elan te geven aan het cultuuraanbod. Provincie Fryslân volgt hiermee het advies van twee onafhankelijke adviescommissies. Het gaat om een totaalbedrag van ruim 30 miljoen euro.

 • Ira Judkovskaja Koninklijk onderscheiden

  (25-06-2020)

  In Leeuwarden is vanmiddag artistiek directeur van Tryater Ira Judkovskaja benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok reikte de versierselen uit tijdens de afscheidsbijeenkomst van Judkovskaja in het Tryater-gebouw.

 • Circulaire ambities vertaald naar ontwerp nieuwe bediencentrale

  (24-06-2020)

  Volledig energieneutraal en voor een groot deel circulair. Zo laat de provincie Fryslân in Leeuwarden het nieuwe Swettehûs bouwen. Deze bediencentrale zal in de toekomst veertig bruggen bedienen. Vanmiddag werd het ontwerp gepresenteerd. Bouwgroep Dijkstra Draisma start in november met de bouw, eind volgend jaar is het klaar.

 • Minister en Gedeputeerde tekenen Bestuursovereenkomst Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand

  (24-06-2020)

  Het vernieuwen van de bruggen en verruimen van de sluis bij Kornwerderzand kan van start. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder (provincie Fryslân) hebben hiervoor vandaag de Bestuursovereenkomst Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand getekend. Jarenlange voorbereiding is hieraan vooraf gegaan.

 • Meer oog voor de Friese bodem

  (23-06-2020)

  De komende vier jaar zet Fryslân extra in op een gezonde bodem. Hierbij kijkt de provincie breder naar bodem dan alleen naar de sanering van verontreinigde grond. Deze verbreding betekent dat Fryslân naast de inzet op de chemische bodemkwaliteit (bodemsanering) ook investeert in de biologische en fysische aspecten van bodem, kortom de bodemgezondheid.

 • Huisartsen in Fryslân kunnen opnieuw subsidie aanvragen

  (23-06-2020)

  De tweede ronde van de subsidieregeling ‘Bouw of verbouw huisartsenpraktijken Fryslân’ gaat op 1 september van start. In deze laatste ronde stelt de provincie het overgebleven bedrag van 311.000 euro beschikbaar aan huisartsen, die plannen hebben om hun bestaande of nieuwe praktijk te (ver)bouwen.

 • Afvalbedrijf onder verscherpt toezicht geplaatst

  (18-06-2020)

  Het afvalbedrijf Van der Galiën uit Kootstertille wordt per direct onder verscherpt toezicht geplaatst. Het bedrijf voldoet niet aan de eisen uit de milieuvergunning en andere voorschriften. Zodra het afvalbedrijf zes maanden achter elkaar geen overtredingen pleegt, verdwijnt het verscherpt toezicht.

 • Verduurzamen huis extra aantrekkelijk voor Friezen

  (16-06-2020)

  Huizenbezitters in Fryslân krijgen een extra tegemoetkoming als zij hun woning energiezuiniger maken. De provincie wil met een investering van 5,2 miljoen euro  haar inwoners aanmoedigen om nu te kiezen voor bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, vloerisolatie of hoogrendementsglas.

 • Leeuwarden kiest voor centrale brugbediening

  (15-06-2020)

  De Palmabrêge in Wergea en de Tútse- en Gallebrêge bij Grou zijn overgegaan naar bediening op afstand vanuit de provinciale centrale in Leeuwarden. De komende vier jaren volgen er nog acht in de gemeente Leeuwarden. Pauzes en tolgeld zijn op deze bruggen afgeschaft. Op die manier kunnen we alle watersporters en de beroepsvaart gastvrij in Fryslân ontvangen.

 • Onafhankelijk onderzoek zonnepanelen Thialf

  (12-06-2020)

  Er komt op korte termijn een extern onderzoek naar de zonnepanelen op het dak van Thialf. De aandeelhouders, provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen, hebben dit in goed overleg met Thialf besloten. Aanleiding is het afschakelen van de zonnepanelen op vrijdag 29 mei jongstleden. Dat was een recente eis van de verzekeraars.  

 • Vismigratierivier met hergebruik grond

  (11-06-2020)

  Wie over de Afsluitdijk rijdt, ziet in het IJsselmeer bij Kornwerderzand schepen in de weer met bulten grond. Het zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Westflank (westoever) van de Vismigratierivier en een aangrenzend natuureiland van Windpark Fryslân.

 • Eind dit jaar besluit over plannen Skieding

  (10-06-2020)

  Het veiliger maken van De Skieding (N358) tussen de A7 (Frieschepalen) en Surhuisterveen komt dichterbij. De provincie Fryslân neemt tijd om de zienswijzen die zijn ingediend op het Ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan zorgvuldig te behandelen. Dat geldt ook voor de lopende gesprekken over het verwerven van grond en vastgoed. 

 • Fryslân komt met 11 extra herstelmaatregelen

  (09-06-2020)

  De provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis.

 • Nieuwe regeling voor toerismesector in coronatijd

  (09-06-2020)

  Ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector kunnen steun krijgen uit een nieuwe anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie. Er is 1 miljoen euro voor beschikbaar. Provinciale Staten moeten er op 24 juni nog wel een besluit over nemen.

 • Eemshaven in beeld voor aansluiting windpark Noordzee

  (09-06-2020)

  De locatie Eemshaven in Groningen heeft de voorkeur als aansluitpunt voor het toekomstige windpark op de Noordzee. Dit gezamenlijke, voorlopige advies geven de dertien betrokken Groningse en Friese overheidspartijen aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

 • Bloeizones in Fryslân kunnen ontkiemen en groeien

  (09-06-2020)

  Vandaag heeft provincie Fryslân een subsidie van € 100.000 beschikbaar gesteld om van Fryslân een ‘Bloeizone’ te maken. Officieel heet dit een ‘Blue zone’, in Fryslân noemen we dat een ‘Bloeizone’. 

 • Viering 75 jaar bevrijding Schiermonnikoog live op Omrop Fryslân

  (05-06-2020)

  Schiermonnikoog is het laatste stukje Nederland dat 75 jaar geleden op 11 juni is bevrijd. Omrop Fryslân staat er op deze dag bij stil met een bijzondere TV uitzending vanaf het eiland. Hierin doen ooggetuigen en betrokkenen hun verhaal, worden bijzondere filmbeelden getoond uit oorlogstijd en is er speciaal voor deze gelegenheid geschreven muziek. Thema van de uitzending is ‘Gedenken en verzoenen.’ Speciale gasten in het programma zijn minister van Defensie drs. A. Bijleveld, commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok en burgemeester I. van Gent.

 • Forse inzet voor versterking Waddeneconomie nodig

  (04-06-2020)

  De economische gevolgen van de coronacrisis zijn voor de Waddeneilanden relatief veel groter dan voor andere regio’s door de eenzijdige economische structuur van de eilanden.

 • Nieuwe brug Stokersverlaat in Appelscha geopend

  (04-06-2020)

  Vandaag opende gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder de gerenoveerde sluis en nieuwe brug Stokersverlaat in Appelscha. De bijna 85 jaar oude ophaalbrug is in zijn geheel vervangen. De sluiswanden zijn vernieuwd door middel van nieuw metselwerk en op de bovenste laag zijn de oorspronkelijke stenen gelijmd. De werkzaamheden zijn in september 2019 gestart en 15 mei jl. is de brug en sluis weer in gebruik genomen.

 • Nieuw akkoord over zeehondenopvang start vandaag

  (03-06-2020)

  De zeehondenopvang wordt met de inzet van zeehondenwachters geprofessionaliseerd en zeehonden worden alleen nog onder bepaalde voorwaarden opgevangen. Dat staat in het eerste Zeehondenakkoord dat vandaag is ondertekend.

 • Geen zonneparken meer op landbouwgrond

  (02-06-2020)

  Ondernemers die in Fryslân een zonnepark op een landbouwperceel willen bouwen, moeten hun plannen in de ijskast zetten. Vorige week woensdag besloten Provinciale Staten dat deze plannen voorlopig niet behandeld mogen worden. De provincie wil de aanleg van zonneparken op landbouwgrond beperken om die te behouden voor de landbouw. Het verbod geldt vanaf woensdag 3 juni 2020.

 • Aanbesteding busconcessie voorlopig uitgesteld

  (02-06-2020)

  Er is meer tijd nodig voor de aanbesteding van de nieuwe busconcessie (2022-2032). Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten vandaag besloten. Vervoerders worden hard geraakt door de coronacrisis. De verwachting is dat deze bedrijven op dit moment terughoudend zijn met het inschrijven op de aanbesteding. De aanbesteding van de busconcessie is daarom voorlopig uitgesteld.

 • 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor Friese monumenten

  (02-06-2020)

  Eigenaren van Friese monumenten kunnen in september 2020 subsidie aanvragen bij de provincie. Dit jaar is in totaal 2,5 miljoen euro aan Rijks - en provinciaal geld beschikbaar. Aanvragen kan via www.fryslan.frl/monumenten.

 • Dit jaar geen snelvaren Burgumer Mar

  (02-06-2020)

  De proef met snelvaren op de Burgumer Mar gaat in 2020 niet door. De provincie heeft dit besloten vooruitlopend op een uitspraak van de rechter. Deze uitspraak was al verwacht, maar is door de coronacrisis vertraagd. Mocht later een positieve uitspraak volgen, dan kan de proef in 2021 alsnog doorgaan.

 • Zeven Friese foto’s gekozen voor De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s

  (01-05-2020)

  Op 4 mei wordt bekend gemaakt welke foto’s het Nederlandse publiek gekozen heeft voor “De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s.” Hiermee is ook bekend welke foto’s uit Fryslân hiervan deel uitmaken.

 • MKB-Voucherregeling nu ook voor scholing personeel

  (31-03-2020)

  Ondernemers kunnen vanaf vrijdag 3 april de MKB-Voucherregeling ook gebruiken voor het om- of bijscholen van personeel. De laagdrempelige MKB-Voucherregeling is een tegemoetkoming in kosten voor bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR (personeelszaken). Ondernemers kunnen tot 50% van de kosten van een externe expert of opleiding vergoed krijgen. De regeling wordt verruimd.

 • Oproep Waddeneilanden: blijf zoveel mogelijk thuis

  (26-03-2020)

  De burgemeesters van de vijf Waddeneilanden doen in het verlengde van de landelijke richtlijnen van de regering en het RIVM een oproep aan toeristen om de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. De burgemeesters willen op deze manier de risico’s voor eilanders en gasten om besmet te worden met het coronavirus zoveel mogelijk beperken. 

 • Rede fan Fryslân

  (03-10-2019)

  Uitgesproken door Gerrit Hiemstra op donderdag 3 oktober 2019 in de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden.

 • Toespraak CdK A.A.M. Brok bij installatie burgemeester Buma 26 augustus 2019

  (28-08-2019)

  Toespraak commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok bij de installatie van burgemeester Sybrand Buma op 26 augustus 2019.

 • Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Fryslân

  (25-07-2019)

  Initiatiefnemers kunnen een provinciale bijdrage aanvragen voor projecten die te maken hebben met 75 jaar bevrijding in Fryslân.

 • Gedeputeerden verdelen provinciale onderwerpen

  (28-06-2019)

  De onderwerpen waar de provincie over gaat, zijn gisteren onder de gedeputeerden verdeeld. Dit gebeurde in de eerste vergadering van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Ten opzichte van de voorlopige portefeuilleverdeling zijn er enkele wijzigingen.

 • LF2028: dóór na Kulturele Haadstêd

  (05-03-2019)

  Met 5,4 miljoen bezoeken in 2018 was het nog nooit zo druk in Fryslân. De economische impact wordt geschat op minimaal 230 tot 320 miljoen euro. Meer dan tien procent van de Friezen werkte als vrijwilliger actief mee aan het Culturele Hoofdstadjaar, bijna zeventig procent voelde zich betrokken bij de projecten en het gemiddelde eindcijfer van de Friezen bedraagt een 7,4.

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende.

Pagina opties