Nieuws

 • Van 17 t/m 23 februari verkeershinder bij Brug Dronryp

  (16-01-2020)

  In de voorjaarsvakantie krijgt Brug Dronryp aan de dorpszijde nieuwe assen.

 • Advies aan minister voor bereikbaarheid Ameland

  (14-01-2020)

  Alle mogelijke oplossingen voor de bereikbaarheid van Ameland moeten in beeld worden gebracht. Dat is het advies van de provinsje Fryslân, de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om het verbeteren van de bestaande vaarverbinding, verplaatsing van de veerbootterminal van Holwerd naar Ferwert en een tunnel.

 • Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

  (10-01-2020)

  Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 13 januari tot en met 6 februari 2020 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling, die recent uitgebreid is met ontmoetingsplekken, helpt provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde is € 1.450.000 beschikbaar voor heel Fryslân.

 • Nieuwjaarstoespraak 2020 van commissaris van de Koning

  (06-01-2020)

  Op vrijdag 3 januari 2020 was de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst van het college van Gedeputeerde Staten, met inwoners en relaties van provincie Fryslân.

 • 64 Friese Rijksmonumenten krijgen opknapbeurt

  (20-12-2019)

  64 Friese Rijksmonumenten krijgen subsidie van de provincie. Restauratie, herbestemming en onderhoud is hierdoor mogelijk. Het gaat om een totaalbedrag van 1,9 miljoen euro.

 • Zorgen om financiële positie Thialf

  (20-12-2019)

  Thialf doet het goed als het schaatshart van de wereld voor topsport én breedtesport, maar staat er financieel slecht voor. Dit blijkt uit de eerste jaarcijfers 2018-2019 die onlangs aan de aandeelhouders gepresenteerd zijn. Uit de cijfers blijkt een tekort van bijna € 700.000,- dat in 2019-2020 nog verder op zal lopen. De grootste oorzaak is de stijging van de kosten voor energie. De provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen, met samen 100% van de aandelen in bezit, hebben vandaag de gemeenteraad en provinciale staten geïnformeerd. Thialf gaat de komende maanden aan de slag met een plan om kosten te verlagen en inkomsten te verhogen.

 • Band WIEBE wint Bernlefpriis 2019

  (20-12-2019)

  De band WIEBE is de winnaar van de Bernlefpriis 2019. Gedeputeerde Sietske Poepjes reikte de prijs vrijdag 20 december uit aan de band WIEBE in popcentrum Neushoorn in Leeuwarden. Wiebe Kaspers, Florian den Hollander en Daan Slagter ontvingen bij de uitreiking op de Friese Popawards een cheque van € 1500.

 • Rede fan Fryslân

  (03-10-2019)

  Uitgesproken door Gerrit Hiemstra op donderdag 3 oktober 2019 in de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden.

 • Toespraak CdK A.A.M. Brok bij installatie burgemeester Buma 26 augustus 2019

  (28-08-2019)

  Toespraak commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok bij de installatie van burgemeester Sybrand Buma op 26 augustus 2019.

 • Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Fryslân

  (25-07-2019)

  Initiatiefnemers kunnen een provinciale bijdrage aanvragen voor projecten die te maken hebben met 75 jaar bevrijding in Fryslân.

 • Gedeputeerden verdelen provinciale onderwerpen

  (28-06-2019)

  De onderwerpen waar de provincie over gaat, zijn gisteren onder de gedeputeerden verdeeld. Dit gebeurde in de eerste vergadering van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Ten opzichte van de voorlopige portefeuilleverdeling zijn er enkele wijzigingen.

 • LF2028: dóór na Kulturele Haadstêd

  (05-03-2019)

  Met 5,4 miljoen bezoeken in 2018 was het nog nooit zo druk in Fryslân. De economische impact wordt geschat op minimaal 230 tot 320 miljoen euro. Meer dan tien procent van de Friezen werkte als vrijwilliger actief mee aan het Culturele Hoofdstadjaar, bijna zeventig procent voelde zich betrokken bij de projecten en het gemiddelde eindcijfer van de Friezen bedraagt een 7,4.

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende.

Pagina opties