Nieuws

 • Eerste wapenfeiten legacy Culturele Hoofdstad

  (19-06-2019)

  In winterjûnenochtjûn luidt de ondertitel van de Verhalenavond die op 15 november in heel Fryslân plaatsvindt.

 • Coalitie kiest voor stimuleren van Fries geluk

  (18-06-2019)

  Friezen blijven de komende jaren de gelukkigste inwoners van Nederland. De nieuwe coalitie van CDA, PvdA, VVD en FNP heeft dat doel centraal gesteld in het vandaag gepresenteerde bestuursakkoord.

 • Nieuwe speedboot PW 5 voor meer controles op het water

  (14-06-2019)

  Met het gieten van champagne over het dek is vanmiddag de PW 5 officieel gedoopt door Regina Bouius-Riemersma (algemeen directeur Provincie Fryslân). Deze nieuwe speedboot zet de provincie in voor verschillende controles op en rondom het water.

 • Ministerraad benoemt nieuwe bestuursleden adviesorgaan DINGtiid

  (13-06-2019)

  De ministerraad benoemt Jan Koster per 1 juni als voorzitter van het taal-adviesorgaan DINGtiid. Jan Koster was tot begin 2018 directeur van Omrop Fryslân. Ook Hedzer Klarenbeek is benoemd tot nieuw bestuurslid van het DINGtiid.

 • Dag van de Bouw bij de N381

  (11-06-2019)

  Altijd al eens in een nieuwe onderdoorgang en áchter de bouwhekken willen staan? Zaterdag 15 juni is die unieke mogelijkheid er tijdens de ‘Dag van de Bouw’ bij ’t West in Donkerbroek. Kom langs tijdens deze open dag en ervaar het vakmanschap van dichtbij.

 • Sluis Kornwerderzand wordt breder

  (11-06-2019)

  Het besluit om de sluis Kornwerderzand te verbreden en de bruggen te vernieuwen is genomen. Dat heeft minister van Nieuwenhuizen vandaag bekend gemaakt. Voor dit project is jarenlang gelobbyd door ondernemers, gemeenten en provincies.

 • Besprekingen bestuursakkoord coalitie vrijwel afgerond

  (07-06-2019)

  CDA, PvdA, VVD en FNP hebben overeenstemming bereikt over een bestuursakkoord voor de komende vier jaar. De inhoudelijke besprekingen onder leiding van formateur Evelien Blaauw zijn vrijdagmiddag nagenoeg afgerond. De komende week gebruiken de partijen om de laatste punten en de teksten voor het bestuursakkoord af te ronden, zodat Provinciale Staten hier binnenkort over kunnen spreken.

 • De Reidmarroute is klaar!

  (07-06-2019)

  Na een jaar vol werkzaamheden maakten inwoners van Westhem vandaag voor het eerst gebruik van de nieuwe vaarroute die door hun dorp heenloopt.

 • Pilot snelvaren op de Burgumer Mar start 15 juni

  (04-06-2019)

  Vanaf zaterdag 15 juni tot en met 15 september 2019 is snelvaren toegestaan op de Burgumer Mar. Dat mag tussen 9:00 en 18:00 uur, binnen de gele boeien die het gebied markeren.

 • Ruim 2,7 miljoen euro voor natuur en recreatie in Alde Feanen

  (04-06-2019)

  Er is ruim 2,7 miljoen euro beschikbaar voor de herinrichting van de Alde Feanen. Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Smallingerland, Gemeente Tytsjerksteradiel en It Fryske Gea dragen hier aan bij.

 • 5 genomineerden Gysbert Japicxprijs 2019

  (03-06-2019)

  Vijf Friese schrijvers zijn genomineerd voor de Gysbert Japicxprijs. De belangrijkste literaire prijs van Fryslân. Dit jaar wordt de prijs uitgereikt voor de categorie proza.

 • Raad van State accepteert PAS niet

  (29-05-2019)

  Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt.

 • Noordelijke provincies trekken samen op bij in kaart brengen schadelijke stoffen

  (28-05-2019)

  Alle 235 noordelijke bedrijven die voor hun milieuvergunningen onder verantwoordelijkheid van de provincie vallen, moeten uiterlijk 1 september 2019 aangeven of zij 'zeer zorgwekkende stoffen' uitstoten naar lucht en water, en welke stoffen dat precies zijn. Daarover krijgen zij vandaag een brief.

 • Provinciale Staten kiezen leden Eerste Kamer

  (27-05-2019)

  De leden van Provinciale Staten van Fryslân hebben vandaag - maandag 27 mei - gestemd voor de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten. De verkiezing vond maandagmiddag in alle provincies tegelijkertijd plaats.

 • Gordijnenfabriek Vriesco voortaan Koninklijk

  (24-05-2019)

  Gordijnenfabriek Vriesco uit Leeuwarden mag zich voortaan Koninklijk noemen. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok maakte dit vrijdag bekend tijdens de viering van het honderdjarig bestaan van de onderneming.

 • Invaren “val” nieuwe brug Dronryp

  (23-05-2019)

  De montage van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in Dronryp is gestart. De eerste twee pijlers zijn aan de westzijde geplaatst met een grote kraan.

 • Vlootschouw en Elske DeWall bij jubileumfeest Statenjacht in Grou

  (22-05-2019)

  In Grou is zaterdag 25 mei het jubileumfeest van het 125 jarige Statenjacht, dat deze week 65 jaar in bezit is van de provincie Fryslân.

 • Geitenstop in Fryslân geldt voorlopig voor een jaar

  (21-05-2019)

  De voorlopige stop op geitenhouderijen blijft nog een jaar gelden. Wel past de provincie de voorlopige stop op een paar punten aan. In februari kondigde de provincie een stop op geitenhouderijen af op basis van een advies van GGD-Fryslân.

 • Gerrit Hiemstra houdt Rede van Fryslân

  (21-05-2019)

  Weerman Gerrit Hiemstra houdt op 3 oktober de negende Rede van Fryslân. Onderwerp is de klimaatverandering. Volgens Hiemstra zal de opwarming van de aarde impact hebben op de gehele maatschappij.

 • LF2028: dóór na Kulturele Haadstêd

  (05-03-2019)

  Met 5,4 miljoen bezoeken in 2018 was het nog nooit zo druk in Fryslân. De economische impact wordt geschat op minimaal 230 tot 320 miljoen euro. Meer dan tien procent van de Friezen werkte als vrijwilliger actief mee aan het Culturele Hoofdstadjaar, bijna zeventig procent voelde zich betrokken bij de projecten en het gemiddelde eindcijfer van de Friezen bedraagt een 7,4.

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende. Bekijk de beelden van dit bijzondere project.

 • Begroting 2019 Waddenfonds

  (18-04-2018)

  Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds heeft de conceptbegroting 2019 Waddenfonds voor zienswijze voorgelegd aan Provinciale Staten.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.