Nieuws

 • Friese Anjer 2019 voor Jant van der Weg

  (15-10-2019)

  Jant van der Weg ontvangt de Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân. Commissaris van de Koning, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Fryslân, drs. A.A.M. Brok reikt de Friese Anjer op 3 december uit.

 • G.J. Douma Holding uit Sneek voortaan Koninklijk

  (14-10-2019)

  G.J. Douma Holding uit Sneek mag zich voortaan Koninklijk noemen. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok maakte dat vrijdag bekend bij de viering van het honderdjarig bestaan van het bedrijf. Het is de 32ste organisatie in Fryslân die dit predicaat krijgt.

 • Beter en veiliger vaarwegennet dichterbij

  (11-10-2019)

  Een beter en veiliger vaarwegennetwerk in Fryslân komt dichterbij.

 • Vervolgonderzoek toekomst Hegewarren

  (11-10-2019)

  Vervolgonderzoek moet uitwijzen wat de beste toekomst is voor de veenpolder de Hegewarren.

 • Provincie trekt beleidsregels stikstof in

  (11-10-2019)

  De provincie Fryslân trekt de beleidsregels stikstof in. Dat maakte gedeputeerde Johannes Kramer op vrijdagmiddag 11 oktober bekend. Dit deed de gedeputeerde in het bijzijn van een groot aantal protesterende boeren die met trekkers naar het provinciehuis waren gekomen.

 • Vergunningverlening deels weer van start

  (08-10-2019)

  De twaalf provincies hebben nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Vanaf 11 oktober 2019 kunnen er weer vergunningen verleend worden. Toestemming voor stikstofgerelateerde activiteiten wordt weer mogelijk, zolang de activiteiten niet leiden tot een stijging en in veel gevallen feitelijk tot een daling van stikstofbelasting.

 • Elmo Vermijs wint Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 2019

  (04-10-2019)

  Elmo Verwijs van Studio Elmo Vermijs wint de provinciale designprijs met het ontwerp Gegrond. Een project over de Terschellinger polder in opdracht van het Oeral festival en Vogelbescherming Nederland.

 • Rede fan Fryslân

  (03-10-2019)

  Uitgesproken door Gerrit Hiemstra op donderdag 3 oktober 2019 in de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden.

 • Onderzoek gevolgen stop zoutwinning Oosterbierum

  (03-10-2019)

  De bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen onderzoekt welke gevolgen het stoppen van de zoutwinning ten zuiden van Oosterbierum heeft voor de gebiedsontwikkeling in het bodemdalingsgebied Noardwest Fryslân. Dit kan naar verwachting eind 2019 duidelijk zijn. Frisia Zout BV maakte deze week bekend dat de zoutwinning gestopt is.

 • Subsidie voor 10 projecten over 75 jaar vrijheid

  (03-10-2019)

  Tien projecten uit Fryslân over de 75-jarige vrijheid krijgen subsidie van de provincie. In totaal ontvangen ze 400.000 euro uit de subsidieregeling ’75 jier frijheid Fryslân’. De projecten staan stil bij gebeurtenissen uit de oorlog en vieren de vrijheid die we in 2020 kennen.

 • Provincie aandeelhouder Windpark Fryslân

  (02-10-2019)

  Tien banken en de provincie Fryslân verstrekken samen een financiering  aan Windpark Fryslân, dat wordt gebouwd in het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk, zes kilometer uit de Friese kust.

 • Regio Deal Natuurinclusieve landbouw: balans tussen landbouw, natuur en leefomgeving

  (02-10-2019)

  De Regio Deal Natuurinclusieve landbouw kan nu echt van start. Op de Natuurtop zetten de gedeputeerden van de drie Noordelijke provincies en het ministerie van Landbouw vanmiddag hun handtekening onder de Deal. De provincies investeren samen 10 miljoen euro. Het Rijk stelt eveneens 10 miljoen beschikbaar.

 • Presentatie tweede Agri & Foodscan Fryslân bij Fryske Akademy

  (01-10-2019)

  Gister werd de tweede Agri & Foodscan Fryslân gepresenteerd op een persbijeenkomst bij de Fryske Akademy.

 • Onderzoek naar situatie metaalhandel Heerenveen klaar

  (01-10-2019)

  Uit het onderzoek naar de verhoogde metaalwaarden in het afvalwater op Ecopark de Wierde in Heerenveen komt geen eenduidige bron naar voren. Wel is het aannemelijk dat stof afkomstig van metaalhandel De Horne leidde tot de verhoogde waarden.

 • Brug in Riedsterweg feestelijk geopend

  (27-09-2019)

  Groep 7 en 8 van basisschool De Oanset uit Ried openden vrijdagochtend 27 september feestelijk de brug in de Riedsterweg. Samen met wethouder Caroline de Pee van gemeente Waadhoeke, gedeputeerde Johannes Kramer van provincie Fryslân en Hepke Bijma, voorzitter bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen, knipten zij een vlaggetjeslint met een reuzenschaar door.

 • Tijd voor volgende stap winkelleegstand noordelijke provincies

  (27-09-2019)

  De drie noordelijke provincies hebben in de afgelopen periode al op verschillende manieren werk gemaakt van de winkelleegstand. Inmiddels is de leegstand gedaald en is winkelruimte uit de markt gehaald. Dit blijkt uit een onderzoek naar leegstaande winkelpanden in Noord Nederland. Maar structurele leegstand blijft een zorg.

 • Spoorwerkzaamheden extra sneltrein in Fryslân naar 2020

  (26-09-2019)

  Werkzaamheden aan het spoor tussen Groningen en Leeuwarden die gepland stonden voor de herfstvakantie (16 t/m 27 oktober), verschuiven voor een deel naar volgend jaar. Het gaat om aanpassingen aan stations, overwegen en perrons langs het Friese deel van het traject.

 • Gysbert Japicxpriis 2019 voor Aggie van der Meer

  (25-09-2019)

  De Gysbert Japicxpriis wordt dit jaar toegekend aan schrijfster Aggie van der Meer uit Bolsward. Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft Aggie van der Meer vandaag een bezoek gebracht om dit feestelijke nieuws persoonlijk te vertellen. Op zaterdag 16 november wordt de Gysbert Japicxpriis 2019 uitgereikt in de Martinikerk in Bolsward.

 • Provincie hijst vlag voor duurzame doelen

  (25-09-2019)

  Voor het provinciehuis in Leeuwarden wappert vandaag de internationale vlag voor duurzame ontwikkelingsdoelen. Dit is vanwege de Global Goals Action Day. De dag waarop wereldwijd stilgestaan wordt bij de 17 duurzaamheidsdoelen die vandaag precies vier jaar geleden zijn vastgelegd door de Verenigde Naties.

 • Werkzaamheden Skieding 7 oktober los

  (25-09-2019)

  Van maandag 7 oktober t/m zaterdag 12 oktober is de Skieding afgesloten voor doorgaand verkeer. Vanaf de A7 (Frieschepalen) tot de rotonde Groningerstraat krijgt de provinciale weg (N358) een nieuwe laag asfalt. Provincie Fryslân heeft vandaag het werk aan De Skieding gegund aan Jansma Drachten B.V.

 • Snellere busverbindingen en maatwerk op het platteland

  (24-09-2019)

  Snellere (hoofd)verbindingen, maatwerk op het platteland, aantrekkelijke OV-knooppunten en zoveel mogelijk uitstootvrij busvervoer. Dit zijn belangrijke uitgangspunten voor het busvervoer in 2022-2032.

 • Begroting 2020: Fryslân zet in op samenwerking

  (24-09-2019)

  Het jaar 2020 staat voor de provincie Fryslân vooral in het teken van nieuw beleid. Het nieuwe college zet het geluk van de Friese samenleving op 1 en dat vraagt een nieuwe manier van kijken naar het Friese beleid. Financieel staat Fryslân er ook anders voor dan vier jaar geleden. Gedeputeerde Staten presenteert vandaag de Begroting 2020, deze beslaat € 430 miljoen.

 • Landelijke Kustdag

  (20-09-2019)

  Let op! U kunt zich tot uiterlijk 16 september aanmelden.

  Op donderdag 19 september aanstaande organiseren provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân de Landelijke Kustdag. De Landelijke Kustdag stimuleert de samenwerking én informatie-uitwisseling tussen overheden en instanties langs de hele Nederlandse kustlijn.

 • Schade door ganzen afgelopen winter met 7% gedaald

  (20-09-2019)

  Ganzen hebben afgelopen winter zeven procent minder schade aan grasland aangericht, ten opzichte van de twee voorgaande winters. De schade in euro’s komt uit op circa negen miljoen.

 • Provincie Fryslân investeert in proeftuin ‘Aardgasvrij Garyp’

  (19-09-2019)

  De gemeente Tytsjerksteradiel is met het dorp Garyp een van de 27 wijken en dorpen van ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’ van het ministerie van BZK. De provincie Fryslân heeft hiervoor een incidentele subsidie van 250.000 euro toegekend. Dit is voor o.a. extra begeleiding van bewoners, het versnellen van het project, aanvullende communicatie en het kunnen faciliteren van het onderwijs.

 • Startschot Friese campagne Modder op de weg in Morra

  (18-09-2019)

  Op woensdagmiddag 18 september klonk het startschot van de Friese campagne Modder op de weg. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder, hing samen met Jelle Boerema, wethouder van de gemeente Noardeast-Fryslân, het eerste spandoek van de campagne op bij loonwerkbedrijf J.K. Dijkstra & Zn. in Morra.

 • Landelijk investeringsfonds geeft Fryslân kansen

  (17-09-2019)

  De provincie reageert positief op de Troonrede en de Miljoenennota. Die bieden veel aanknopingspunten. De regering zet in op plannen die de leefbaarheid van het platteland versterken en economische kansen benutten.

 • Toespraak CdK A.A.M. Brok bij installatie burgemeester Buma 26 augustus 2019

  (28-08-2019)

  Toespraak commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok bij de installatie van burgemeester Sybrand Buma op 26 augustus 2019.

 • Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Fryslân

  (25-07-2019)

  Initiatiefnemers kunnen een provinciale bijdrage aanvragen voor projecten die te maken hebben met 75 jaar bevrijding in Fryslân.

 • Gedeputeerden verdelen provinciale onderwerpen

  (28-06-2019)

  De onderwerpen waar de provincie over gaat, zijn gisteren onder de gedeputeerden verdeeld. Dit gebeurde in de eerste vergadering van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Ten opzichte van de voorlopige portefeuilleverdeling zijn er enkele wijzigingen.

 • LF2028: dóór na Kulturele Haadstêd

  (05-03-2019)

  Met 5,4 miljoen bezoeken in 2018 was het nog nooit zo druk in Fryslân. De economische impact wordt geschat op minimaal 230 tot 320 miljoen euro. Meer dan tien procent van de Friezen werkte als vrijwilliger actief mee aan het Culturele Hoofdstadjaar, bijna zeventig procent voelde zich betrokken bij de projecten en het gemiddelde eindcijfer van de Friezen bedraagt een 7,4.

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende. Bekijk de beelden van dit bijzondere project.

Pagina opties