Nieuws

 • MKB-Voucherregeling nu ook voor scholing personeel

  (31-03-2020)

  Ondernemers kunnen vanaf vrijdag 3 april de MKB-Voucherregeling ook gebruiken voor het om- of bijscholen van personeel. De laagdrempelige MKB-Voucherregeling is een tegemoetkoming in kosten voor bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR (personeelszaken). Ondernemers kunnen tot 50% van de kosten van een externe expert of opleiding vergoed krijgen. De regeling wordt verruimd.

 • Oproep Waddeneilanden: blijf zoveel mogelijk thuis

  (26-03-2020)

  De burgemeesters van de vijf Waddeneilanden doen in het verlengde van de landelijke richtlijnen van de regering en het RIVM een oproep aan toeristen om de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. De burgemeesters willen op deze manier de risico’s voor eilanders en gasten om besmet te worden met het coronavirus zoveel mogelijk beperken. 

 • Activiteiten 75 jaar vrijheid in Fryslân versoberd of uitgesteld vanwege coronavirus

  (25-03-2020)

  Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan wordt ook in Fryslân de viering van 75 jaar vrijheid flink versoberd. Dit betekent dat veel van de evenementen en activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding in een andere vorm doorgang vinden, of helemaal niet.

 • In 2030 vier keer zoveel schone energie in Fryslân

  (24-03-2020)

  Over tien jaar wekt Fryslân tenminste vier keer zoveel schone energie op met zonnepanelen en windmolens. Dit plan leggen alle Friese gemeenten, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân aan hun volksvertegenwoordigers voor. Met grote, al bekende projecten komt de Friese elektriciteitsproductie op 2,3 TWh.

 • Jon Hermans-Vloedbeld waarnemend burgemeester Terschelling

  (23-03-2020)

  Jon Hermans Vloedbeld (VVD, 66) is vanavond in de woning van commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok beëdigd als waarnemend burgemeester van Terschelling.

 • Een woord van Commissaris van de Koning, drs. A.A.M. Brok (vertaling column)

  (21-03-2020)

  Beste mensen, 

  Het komt er op aan. Het corona-virus houdt de wereld, het land en Fryslân in de ban. De maatregelen raken iedereen. Kinderen blijven thuis van school, mensen moeten thuis werken, cafés zijn dicht, kerkdiensten worden afgezegd en opa en oma krijgen geen bezoek meer…

 • Grenscorrectie Schiermonnikoog

  (17-03-2020)

  Het Waddengebied is geen dag gelijk. De dynamiek van de getijden zorgt er ook voor dat de vorm van de eilanden verandert. Het eiland Schiermonnikoog is hierdoor aan de oostzijde over de gemeentegrens gegroeid.

 • Weer Europees geld voor plattelandsontwikkeling

  (17-03-2020)

  Noordoost-Fryslân kan dit jaar € 925.000,- besteden aan leefbaarheidsprojecten. Voor Noardwest-Fryslân is dit € 850.000,-. Dit geld komt uit de regeling voor LEADER, een Europees ontwikkelingsprogramma voor plattelandsgebieden.

 • Otterrasters langs Steenwijkerweg

  (12-03-2020)

  Langs beide kanten van de Steenwijkerweg bij Wolvega zijn de afgelopen weken otterrasters geplaatst. Otters kunnen nu niet meer op de drukke weg komen. De rasters leiden otters en andere dieren naar een oversteekplaats bij De Linde. Zo kunnen ze veilig van het ene naar het andere natuurgebied komen.

 • Oefenen met letters en klanken in het Fries

  (12-03-2020)

  Vandaag werd op openbare basisschool It Skriuwboerd in Surhuisterveen het nieuwe Friese leermiddel Lear de Lûden gepresenteerd. Leerlingen van de school namen het eerste exemplaar in ontvangst van gedeputeerde Douwe Hoogland. Lear de Lûden is geschikt voor leerlingen vanaf 4 jaar voor het oefenen met Friese letters en klanken.

 • Fries water als warmtebron

  (11-03-2020)

  De Friese wateren kunnen gebruikt worden als verwarming van de toekomst. Provincie, Wetterskip en gemeente Súdwest-Fryslân willen warmtewinning uit water op grote schaal inzetten om huizen te verwarmen. Aquathermie is een nieuwe warmtebron en een schoon alternatief voor aardgas. In Heeg zijn vergevorderde plannen om op deze manier alle woningen in het dorp te verwarmen. Fryslân zet daarmee een eerste forse stap om Europees koploper te worden op het gebied van deze warmtetechniek.  

 • Stremmingen rondom Stokersverlaat Appelscha

  (06-03-2020)

  Vanaf woensdag 11 maart starten de bestratingswerkzaamheden rondom de brug Stokersverlaat.

 • Grondbank versnelt gebiedsprocessen

  (04-03-2020)

  Alle provinciale gronden worden ondergebracht in een grondbank. Daarnaast wordt een krediet van 23,5 miljoen euro vrijgemaakt waarmee nieuwe gronden kunnen worden aangekocht.

 • Kennisgeving Wrakkenwet: Een blauw-wit kajuitzeiljacht genaamd “A je to!”

  (04-03-2020)

  Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân (hierna: het college) maakt bekend uitvoering te geven aan de Wrakkenwet met betrekking tot het volgende gezonken vaartuig: Een blauw-wit kajuitzeiljacht genaamd “A je to!” gelegen aan de oostzijde van het meer “Kâlde Mage”, gemeente De Fryske Marren.

 • Rede fan Fryslân

  (03-10-2019)

  Uitgesproken door Gerrit Hiemstra op donderdag 3 oktober 2019 in de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden.

 • Toespraak CdK A.A.M. Brok bij installatie burgemeester Buma 26 augustus 2019

  (28-08-2019)

  Toespraak commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok bij de installatie van burgemeester Sybrand Buma op 26 augustus 2019.

 • Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Fryslân

  (25-07-2019)

  Initiatiefnemers kunnen een provinciale bijdrage aanvragen voor projecten die te maken hebben met 75 jaar bevrijding in Fryslân.

 • Gedeputeerden verdelen provinciale onderwerpen

  (28-06-2019)

  De onderwerpen waar de provincie over gaat, zijn gisteren onder de gedeputeerden verdeeld. Dit gebeurde in de eerste vergadering van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Ten opzichte van de voorlopige portefeuilleverdeling zijn er enkele wijzigingen.

 • LF2028: dóór na Kulturele Haadstêd

  (05-03-2019)

  Met 5,4 miljoen bezoeken in 2018 was het nog nooit zo druk in Fryslân. De economische impact wordt geschat op minimaal 230 tot 320 miljoen euro. Meer dan tien procent van de Friezen werkte als vrijwilliger actief mee aan het Culturele Hoofdstadjaar, bijna zeventig procent voelde zich betrokken bij de projecten en het gemiddelde eindcijfer van de Friezen bedraagt een 7,4.

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende.

Pagina opties