Nieuws

 • Onderzoek Rijk en regio naar Lelylijn

  (22-11-2019)

  Er komt een onderzoek naar de potentie van de Lelylijn. De ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Stientje van Veldhoven (Milieu en wonen) en een delegatie van noordelijke bestuurders hebben dat woensdag afgesproken.

 • Fietspad Reitlânsfeart bij Ryptsjerk geopend

  (21-11-2019)

  Vandaag (21 november) is het fietspad langs de Reitlânsfeart tussen Ryptsjerk en Hurdegaryp geopend. Samen met de dorpsbelangen van Ryptsjerk en Hurdegaryp, CBS Alpha uit Ryptsjerk en Amber Vis opende wethouder Tytsy Willemsma het pad.

 • IMF-subsidie voor 18 projecten op de Friese Wadden

  (20-11-2019)

  Het Iepen Mienskipsfûns verstrekt in de derde ronde van dit jaar subsidie aan 18 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten zorgen samen voor een investering van ruim 1,2 miljoen euro in de leefbaarheid van de Friese Waddeneilanden.

 • Subsidie voor proef pop up-hotelkamers in Friese kerken

  (19-11-2019)

  In Fryslân start volgend jaar een proef met pop up-hotelkamers in kerken. Het is een initiatief van “Heilige Nachten”. De provincie stelt 45.000 euro subsidie beschikbaar voor de proef en de opstartfase.

 • Vervolggesprekken met Fryslân over stikstofproblematiek

  (19-11-2019)

  Deze week krijgen de gesprekken over de stikstofproblematiek met belanghebbende sectoren in Fryslân een vervolg. Vertegenwoordigers van de landbouw, natuur, bouw, transport en bedrijfsleven gaan samen in gesprek over hoe het proces voor korte- en langetermijnoplossingen eruit moet komen te zien.

 • Ruim baan voor natuur op provinciale pachtgronden

  (12-11-2019)

  Voor gronden die de provincie verpacht gelden met ingang van volgend jaar nieuwe regels die de natuur, biodiversiteit en milieukwaliteit versterken. Het gaat om boerenland dat de provincie momenteel niet nodig heeft en agrariërs mogen pachten.

 • Fryslân geeft kleur aan Roze Zaterdag

  (12-11-2019)

  Roze Zaterdag krijgt € 100.000 subsidie van de provincie. In het weekend van 19, 20 en 21 juni 2020 vormt Leeuwarden het podium voor dit landelijke evenement. Hiermee geeft Fryslân zijn kleur aan vrijheid, tolerantie en grenzeloze liefde. Roze Zaterdag is opgenomen in het inhoudelijke programma van LF2028.

 • Provinciaal geurbeleid voor bedrijven

  (12-11-2019)

  Er zijn geurregels voor bedrijven opgesteld. Hiermee kan de provincie de toegestane geurhinder door bedrijven in de gaten houden. Dit moet overlast terugdringen en toekomstige problemen voorkomen.

 • Gesprekken met Fryslân over stikstofproblematiek

  (08-11-2019)

  ​De komende twee weken gaat provincie Fryslân met belanghebbende sectoren in gesprek over de stikstofproblematiek. In deze fase voert de provincie gesprekken met vertegenwoordigers vanuit landbouw, natuur, bouw, vervoer en bedrijfsleven. Deze gesprekken zijn een eerste stap naar een brede dialoog met Fryslân.

 • Dinsdag FIT-test voor brug Burgumerdaam

  (08-11-2019)

  Dinsdag 12 november voert provincie Fryslân samen met Rijkswaterstaat testen uit aan de brug Burgumerdaam. De zogeheten FIT-test (Functionele Inspectie en Testen) vindt plaats tussen 8.00 uur en 17.00 uur. De brug kan hierdoor tussen die tijden vaker of iets langer open staan dan gebruikelijk.

 • Meer geld en vernieuwingsplicht voor Fryske Akademy

  (07-11-2019)

  Meer geld voor de Fryske Akademy. Maar ook extra verplichtingen. Met die aanpak wil het College van Gedeputeerde Staten de Akademy helpen om zichzelf te versterken en een nieuwe weg in te slaan.

 • Constructief overleg omschakeling boeren Schier

  (05-11-2019)

  Boeren op Schiermonnikoog, de provincie Fryslân en de gemeente hebben constructief overleg gevoerd over de voortgang van de omschakeling van de boeren op het eiland naar een meer extensievere vorm van boeren.

 • Nieuwe subsidieregeling voor Energiecoöperaties

  (05-11-2019)

  Vanaf 15 november kunnen energiecoöperaties in Fryslân gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling, de Voucherregeling voor Energiecoöperaties. In de pot zit € 100.000. Hiermee breidt de provincie de al lopende MKB-voucherregeling uit.

 • Bewoners overhandigen plannen Oudega

  (05-11-2019)

  Op vrijdag 1 november hebben bewoners uit Oudega de toekomstplannen voor hun dorp en het havengebied gepresenteerd. Deze plannen zijn gebundeld in het Ontwerp Masterplan Waterfront Oudega. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder en wethouder Robert Bakker kregen de eerste exemplaren.

 • Spooronderdoorgang Hurdegaryp officieel geopend

  (05-11-2019)

  Na het bevestigen van de allerlaatste tegels aan de wand, is de spooronderdoorgang in Hurdegaryp vanmiddag officieel geopend.

 • 189 subsidieaanvragen bij Iepen Mienskipsfûns ingediend

  (04-11-2019)

  In Fryslân bruist het van de initiatieven. Maar liefst 189 initiatiefnemers hebben tijdens de derde subsidieronde van 2019 een beroep gedaan op het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Met deze subsidieregeling ondersteunt provincie Fryslân projecten van inwoners, waarmee de leefbaarheid in wijk, dorp, stad of eiland wordt verbeterd.

 • Mogelijk in 2020 weer snelvaren op Burgumer Mar

  (29-10-2019)

  De proef met snelvaren op de Burgumer Mar krijgt een vervolg in 2020, als het aan de provincie ligt.

 • Subsidie voor verbeteren Friese winkelgebieden

  (29-10-2019)

  Vanaf 8 november kunnen Friese winkeliersverenigingen, ondernemers en gemeenten subsidie aanvragen voor het verbeteren van hun winkelgebied.

 • Met inhijsen beweegbaar deel is biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl compleet

  (22-10-2019)

  Vanmiddag is het beweegbare deel van de biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl met een grote kraan op z’n plek gehesen. Gisteravond is het 32 meter lange biocomposiet brugdeel al over de weg van Breukelen naar Leeuwarden vervoerd en vanmorgen met een ponton naar de locatie over het Van Harinxmakanaal gevaren.  

 • Rede fan Fryslân

  (03-10-2019)

  Uitgesproken door Gerrit Hiemstra op donderdag 3 oktober 2019 in de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden.

 • Landelijke Kustdag

  (20-09-2019)

  Let op! U kunt zich tot uiterlijk 16 september aanmelden.

  Op donderdag 19 september aanstaande organiseren provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân de Landelijke Kustdag. De Landelijke Kustdag stimuleert de samenwerking én informatie-uitwisseling tussen overheden en instanties langs de hele Nederlandse kustlijn.

 • Toespraak CdK A.A.M. Brok bij installatie burgemeester Buma 26 augustus 2019

  (28-08-2019)

  Toespraak commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok bij de installatie van burgemeester Sybrand Buma op 26 augustus 2019.

 • Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Fryslân

  (25-07-2019)

  Initiatiefnemers kunnen een provinciale bijdrage aanvragen voor projecten die te maken hebben met 75 jaar bevrijding in Fryslân.

 • Gedeputeerden verdelen provinciale onderwerpen

  (28-06-2019)

  De onderwerpen waar de provincie over gaat, zijn gisteren onder de gedeputeerden verdeeld. Dit gebeurde in de eerste vergadering van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Ten opzichte van de voorlopige portefeuilleverdeling zijn er enkele wijzigingen.

 • LF2028: dóór na Kulturele Haadstêd

  (05-03-2019)

  Met 5,4 miljoen bezoeken in 2018 was het nog nooit zo druk in Fryslân. De economische impact wordt geschat op minimaal 230 tot 320 miljoen euro. Meer dan tien procent van de Friezen werkte als vrijwilliger actief mee aan het Culturele Hoofdstadjaar, bijna zeventig procent voelde zich betrokken bij de projecten en het gemiddelde eindcijfer van de Friezen bedraagt een 7,4.

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende. Bekijk de beelden van dit bijzondere project.

Pagina opties