Nieuws

 • Intensievere samenwerking door ‘Natuer mei de Mienskip’

  (22-03-2019)

  Negen organisaties* die betrokken zijn bij het landelijk gebied, stellen de provincie voor gezamenlijk te werken aan de Friese natuur. Met als doel om natuur te creëren voor iedereen, waarbij het belang van biodiversiteit voorop staat. Gedeputeerde Staten staan er positief in om de samenwerking aan te gaan en twee pilots te starten. Provinciale Staten besluiten in juli of de provincie en de partners het voorstel daadwerkelijk verder gaan uitwerken.  

 • Uitslag Provinciale Statenverkiezingen

  (21-03-2019)

  Alle kiezers, hartelijk dank voor het uitbrengen van uw stem!

 • Netwerk essentieel voor Friese circulaire economie

  (19-03-2019)

  Friese bedrijven willen wel, maar drempel is vaak nog hoog om aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen / Campus Fryslân, in opdracht van de provincie Fryslân.

 • Start broedseizoen: een b(l)oeiend Fryslân voor de weidevogels

  (13-03-2019)

  Minimaal 100 hectare nieuwe bloem- en kruidenrijke weideranden in Fryslân. Dat is dit jaar het doel van de campagne Grutsk op ús Greidefûgels. Een bloeiende agrarische natuur is goed voor onze weidevogels. Negen partijen* komen samen in actie om weidevogels in ons Friese landschap te beschermen. Op de boerderij van familie Tjeerdsma in De Veenhoop gaven zij vanochtend het startsein voor het nieuwe broedseizoen.  

 • Fairtrade wint terrein in Fryslân

  (13-03-2019)

  Bijna 80% van alle Friezen, meer dan 500.000 mensen, woont in een Fairtrade gemeente en 12 van de 18 gemeenten voeren het Fairtrade certificaat. Dat blijkt uit een rapport van Stichting Fairtrade Gemeente Nederland. Fryslân mag zich op basis van dat rapport weer twee jaar lang Fairtrade provincie noemen. Het bestuur van de stichting roemt vooral de inzet van het provinciale kernteam dat Fairtrade in Fryslân promoot.

 • Súdergoawei (N359) bij Workum weer open voor verkeer

  (13-03-2019)

  Na een stremming van bijna zes dagen is de Súdergoawei bij Workum weer open voor verkeer. Sinds donderdagavond 7 maart werkte Machinefabriek Emmen in opdracht van de provincie Fryslân aan de renovatie van de brug.

 • Boer schat zelf in of jager ganzen moet verjagen

  (12-03-2019)

  Jagers zijn bij de ganzenaanpak vanaf nu niet meer verplicht om de ganzen twee keer per week te verjagen. Ze hoeven alleen te verjagen als er daadwerkelijk ganzen op het land aanwezig zijn.

 • Harlingen en provincie Fryslân leggen basis voor meerjarige samenwerking

  (12-03-2019)

  Gemeente Harlingen en de provincie werken de komende jaren samen aan projecten die de havenstad naar een hoger plan tillen en de economie versterken. Ze hebben hiervoor het Programma Harlingen vastgesteld.

 • Commissaris en dijkgraaf in 14 uur langs Friese stembureaus

  (11-03-2019)

  Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok en dijkgraaf Paul van Erkelens maken op de verkiezingsdag 20 maart een ronde van 14 uur langs stembureaus in alle 18 Friese gemeenten. Dit doen ze om de aandacht te vestigen op de verkiezingen voor Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân.

 • Renovatie schutsluis en nieuwe brug Stokersverlaat Appelscha

  (08-03-2019)

  Appelscha krijgt een nieuwe brug Stokersverlaat, de sluis krijgt een opknapbeurt. De werkzaamheden starten in september dit jaar. Om Appelscha bereikbaar te houden, komt er een tijdelijke verbinding over de vaart aan de laagwaterzijde van de sluis.

 • Gebiedsontwikkeling in Reahel-West en Twizelermieden klaar

  (08-03-2019)

  Meer ruimte voor water, natuur en recreatie in de Twizelermieden en Reahel-West. De gebiedsontwikkeling in deze delen van het Miedengebied is klaar en werd feestelijk opgeleverd op vrijdag 8 maart.

 • LF2028: dóór na Kulturele Haadstêd

  (05-03-2019)

  Met 5,4 miljoen bezoeken in 2018 was het nog nooit zo druk in Fryslân. De economische impact wordt geschat op minimaal 230 tot 320 miljoen euro. Meer dan tien procent van de Friezen werkte als vrijwilliger actief mee aan het Culturele Hoofdstadjaar, bijna zeventig procent voelde zich betrokken bij de projecten en het gemiddelde eindcijfer van de Friezen bedraagt een 7,4.

 • Behoefte aan kennis over verzilting Friese Waddenkust

  (05-03-2019)

  Van 25 maart tot 10 mei kunnen ondernemers in de agrarische sector subsidie aanvragen voor kennisdeling en innovaties in de landbouw.

 • IJsfontein Dokkum in gebruik genomen

  (22-02-2019)

  In Dokkum is zojuist de IJsfontein in werking gesteld. Het is de elfde en laatste fontein van het 11Fountains-project. Beeldend kunstenaar Birthe Leemeijer, gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder van Noardeast-Fryslân Pytsje de Graaf openden het kunstwerk.

 • Help jij mee om een nieuwe functionaliteit in onze watersportapp te testen?

  (22-05-2018)

  Hou jij van varen en ben je de komende zomermaanden regelmatig te vinden op de wateren in de Zuidwesthoek van Fryslân met een boot hoger dan 2.40 meter?

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende. Bekijk de beelden van dit bijzondere project.

 • Begroting 2019 Waddenfonds

  (18-04-2018)

  Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds heeft de conceptbegroting 2019 Waddenfonds voor zienswijze voorgelegd aan Provinciale Staten.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.