Projectenkaart Fan mear nei Better

Open grote kaart (met meer informatie en legenda)

Toelichting gebruik kaart

Kaart

Legenda Verspreid op de kaart ziet u pictogrammen, lijkend op de speelbakjes van het bordspel Triviant. De gekleurde driehoekjes stellen de categorieën van de initiatieven voor. Deze zijn gerangschikt op postcode en categorie. U kunt navigeren door op de kaart in te zoomen met behulp van de loep.

Categorieën

De projecten zijn verdeeld onder zes categorieën, herkenbaar aan de gekleurde driehoekjes.

Wonen (rood)

Legenda Voorbeelden: duurzame woningverbetering, levensloopbestendigheid, woningbouw en corporaties

Voorzieningen & leefbaarheid (geel)

Legenda Voorbeelden: digitalisering / ict, multifunctionele gebouwen, behoud voorzieningen en sociale verbondenheid

Onderwijs (paars)

Legenda Voorbeelden: samenwerking arbeidsmarkt en onderwijs, onderwijs op afstand en samenvoeging/sluiting/voortbestaan scholen

Arbeid en economie (groen)

Legenda Voorbeelden: werkgelegenheid, recreatie & toerisme, samenwerking arbeidsmarkt en onderwijs, ondernemerschap en jongeren op de arbeidsmarkt

Zorg (lichtblauw)

Legenda Voorbeelden: zorg op afstand (ict), samenwerking zorgaanbieders en onderwijs en zorgtoerisme

Mobiliteit & bereikbaarheid (donkerblauw)

Legenda Voorbeelden: bereikbaarheid en toegankelijkheid voorzieningen en ict / internethulpverlening

Projectbeschrijvingen

Wilt u een project in een bepaalde plaats nader bekijken, dan klikt u op het balkje met driehoekjes. De beschrijvingen van alle projecten op deze postcode verschijnen dan in beeld.

Selecteren categorie

Wilt u alleen de projecten bekijken binnen een bepaalde categorie, dan kunt u onder de knop ‘Meer’ (rechts bovenaan) de betreffende categorie aanvinken.

Vragen of opmerkingen

Projecten

In de projectbeschrijvingen staan contactgegevens. Bij deze personen kunt u meer informatie verkrijgen over het betreffende project.

Kaart

Heeft u vragen over het gebruik van de kaart, neemt u dan contact op met Marieke Kroese via m.e.kroese@fryslan.frl.

Pagina opties