Ammoniakkaart (zeer kwetsbare gebieden WAV)

Op basis van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) is een kaart vastgesteld, waarop de natuurgebieden staan die gevoelig zijn voor ammoniak. Veehouderijen rond deze gebieden hebben te maken met beperkingen bij nieuwbouw of uitbreiding. De gemeente geeft vergunning op grond van deze kaart.  

Open grote kaart (met meer informatie)

Bron: Provincie Fryslân Jaar 2008 (17 september 2008 vastgesteld door Provinciale Staten)

Contact 

Trefwoorden: landbouw, milieu, natuur

Pagina opties