Onderwijsmonitor

De provincie verzamelt vanuit verschillende bronnen gegevens over het basis- en voortgezet onderwijs in Fryslân. De Onderwijsmonitor brengt deze informatie visueel bij elkaar en kan worden gebruikt als informatiebron door onder andere scholen, overheden en andere geïnteresseerden in de Friese onderwijssector. De monitor geeft onder meer inzicht in:

  • De spreiding van de schoollocaties en leerlingenaantallen
  • De kwaliteit van de scholen
  • Het gebruik van Fries in het onderwijs

De Onderwijsmonitor wordt beschikbaar gesteld en beheerd door de Provincie Fryslân. De gegevens zijn hoofdzakelijk afkomstig van provincie Fryslân, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Onderwijsinspectie en Cedin.

De provincie heeft naast de onderwijsmonitor nog meer dashboards gepubliceerd. Bekijk het overzicht.

Open in groter venster

Pagina opties