Energietransitie

De provincie heeft ambitieuze doelen op het gebied van energietransitie. De Monitor Energietransitie brengt in een overzichtelijk dashboard in beeld waar we nu staan. Het dashboard geeft per gemeente, sector of energiedrager inzicht in cijfers over:

  • Energiebesparing en -opwekking ;
  • CO2-uitstoot en werkgelegenheid;
  • Zonne- en windenergie.

Ook komt onze ambitie om als provinciale organisatie energieneutraal te zijn naar voren.

Deze energiemonitor is gemaakt op verzoek van Provinciale Staten en wordt beschikbaar gesteld en beheerd door de Provincie Fryslân. De gegevens zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de Klimaatmonitor en van Provincie Fryslân.

De provincie heeft naast de Monitor Energietransitie nog meer dashboards gepubliceerd. Bekijk het overzicht.


Open in groter venster

Pagina opties