Arbeidsmarkt

In dit dashboard is informatie te vinden over de Friese arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is in beweging: de werkgelegenheid trekt aan, het aantal vacatures groeit en de werkloosheid en aantal WW-uitkeringen krimpt. De Friese arbeidsmarkt wordt langzaam maar zeker krapper. Dit dashboard brengt de arbeidsmarkinformatie visueel bij elkaar en kan worden gebruikt als informatiebron en monitoringsinstrument door bedrijven, overheden, scholen en andere geïnteresseerden in de Friese arbeidsmarkt.

Het dasboard geeft door middel van visualisaties onder meer inzicht in:

  • De vraag naar arbeid (vacatures)
  • Aanbod van arbeid (werkloosheid en WW-uitkeringen)
  • Spanning op de arbeidsmarkt (krappe en ruime beroepsgroepen)
  • De huidige werkgelegenheid
  • Het toekomstige arbeidsaanbod (afgestudeerde leerlingen en studenten)

Dit dashboard wordt beschikbaar gesteld en beheerd door de Provincie Fryslân. De gegevens zijn hoofdzakelijk afkomstig van het UWV, CBS, DUO en de Provincie Fryslân (Werkgelegenheidsregister).

De provincie heeft naast het arbeidsmarktdashboard nog meer dashboards gepubliceerd. Bekijk het overzicht.

Open in groter venster

Pagina opties