Dashboards

De provincie houdt zich bezig met veel thema’s zoals verkeer, recreatie, economie, onderwijs en cultuur. We hebben veel cijfers en informatie over deze onderwerpen die we graag zo toegankelijk mogelijk willen maken voor de Friese inwoners, media en politiek. Deze informatie halen we uit verschillende databronnen, via zogenaamde dashboards wordt deze informatie bij elkaar gebracht en in grafieken en kaartbeelden inzichtelijk gemaakt. Een dashboard geeft een snel en visueel overzicht van gegevens over een thema. Deze dashboards zijn interactief waardoor makkelijk gefilterd of ingezoomd kan worden op een specifieke gemeente, sector, periode of doelgroep.  

De provincie Fryslân beheert de dashboards. De gegevens worden voortdurend geüpdate en aangevuld naar nieuwe inzichten en mogelijkheden.

Pagina opties