Tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’

Provincie Fryslân stelt met het tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ €10 miljoen extra beschikbaar om bedrijven en organisaties te ondersteunen. Het extra geld is bedoeld als aanvullende noodhulp op de maatregelen van het Rijk en de al aangepaste provinciale regelingen. De regelingen worden op dit moment uitgewerkt. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie en de openstellingen.

Het pakket bestaat uit een No- en Moarn-onderdeel

Met het No-onderdeel krijgt de Friese ondernemer de kans om zijn toekomstmogelijkheden te verbeteren. Denk hierbij aan de stagesubsidie, de subsidie voor kleine culturele initiatieven om cultuurmakers te ondersteunen, een ticketregeling om het maken en programmeren van voorstellingen mogelijk te maken en extra activiteiten voor kwetsbare groepen om de leefbaarheid in dorpen en wijken te stimuleren.

In het Moarn-onderdeel gaat het voornamelijk om structuurversterking, die gerealiseerd wordt door gezamenlijke challenges te organiseren en zo innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en perspectief voor de toekomst te vinden. Zo worden belangrijke vragen aangepakt en komt Fryslân sterker uit de crisis.

De nieuwe regelingen/ meer informatie volgt. Bekijk de infographic voor de conceptregelingen.

Het tweede pakket volgt op het eerdere herstelpakket

In 2020 kwam de provincie al met een herstelpakket Lok op 1: No en Moarn. Dat pakket van € 5 miljoen was als aanvullende noodhulp op de maatregelen van het Rijk en de al aangepaste provinciale regelingen. De brede welvaart en circulaire economie waren de uitgangspunten van dit pakket met elf maatregelen waarin ook aandacht was voor gastvrijheid, cultuur en leefbaarheid, zorg en onderwijs.

Van dit pakket zijn de volgende regelingen nog beschikbaar:

Corona-actieplan gastvrijheidseconomie (Anderhalvemeter-regeling)

Sinds 13 juli 2020 kunnen ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector bij de provincie Fryslân een bedrag aanvragen uit de Anderhalvemeter-regeling. In totaal kunnen bedrijven tot drie maal toe €1.500 subsidie aanvragen voor aanpassingen die zij moeten realiseren voor de Anderhalvemeter-economie. Daarbij wordt wel de voorwaarde gesteld dat het bij elk van de drie aanvragen om een andere activiteit gaat.

Op 20 oktober 2020 hebben Gedeputeerde Staten besloten de regeling uit te breiden. Zo kunnen meer ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector subsidie aanvragen uit de provinciale ‘Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân’.

In totaal is voor dit actieplan ter bevordering van de kwaliteit en de vitaliteit van de gastvrijheidseconomie op korte termijn € 900.000 euro beschikbaar gesteld. Tot nu toe is voor ruim 5 ton aan steun aangevraagd. Dit betekent dat nog voldoende ruimte beschikbaar is nieuwe aanvragen. U kunt nog tot 1 oktober 2021 uw aanvraag indienen.

Meer informatie of aanvragen 

Pagina opties