Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân

Op 9 mei heeft de voorzitter van veiligheidsregio Fryslân, Mr. S. van Haersma Buma, bekendgemaakt dat hij de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân heeft vastgesteld.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9 mei 2020 treedt op 11 mei 2020 in werking. De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van veiligheidsregio Fryslân en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Pagina opties