Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân

Op 1 juli heeft de vice-voorzitter van veiligheidsregio Fryslân, Mr. drs. J.A. de Vries, bekendgemaakt dat hij de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân heeft vastgesteld.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 29 mei 2020 treedt op 1 juni 2020 in werking. De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van veiligheidsregio Fryslân en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Pagina opties