Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân

Op 14 oktober heeft de voorzitter van veiligheidsregio Fryslân, Mr. S. van Haersma Buma, bekendgemaakt dat hij de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân heeft vastgesteld.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 14 oktober 2020 treedt op 14 oktober 2020 om 22.00 uur in werking. De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van veiligheidsregio Fryslân en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Te downloaden:

Pagina opties