Aangepaste bedieningstijden vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei geldt dat de bruggen en sluizen in heel Fryslân van 09.00 uur tot 19.00 uur bediend worden. In Fryslân trekken provincie Fryslân en gemeenten gezamenlijk op.

Daarmee verminderen we de drukte op de piektijden. We willen geen opstoppingen bij de bruggen, maar doorstroming. Dat komt de veiligheid op het water ten goede. Tot 1 mei gelden de huidige openingstijden. Voor de beroepsvaarwegen gelden andere bedientijden

Actuele informatie

Informatie over de provinciale brugbediening staat op de website www.fryslan.frl/bedieningstijden. De meeste actuele informatie over de gemeentelijke brugbediening is te vinden op de verschillende gemeentelijke websites.

Oproep

In lijn met de landelijke maatregelen en de oproep van premier Rutte vragen provincie, gemeenten en Veiligheidsregio Fryslân inwoners en toeristen om niet of anders zo weinig mogelijk gebruik te maken van de recreatieve (vaar)voorzieningen. Wanneer je niet het water op hoeft, blijf dan thuis.

Handhaving

De sanitaire voorzieningen op onder meer jachthavens, campings en recreatieterreinen blijven gesloten tot nader order, zoals eerder besloten en opgenomen in de noodverordening van de Veiligheidsregio. De noodverordening geldt ook op het water. Dit betekent dat politie en gemeenten ook op het water handhaven op de landelijke coronamaatregelen.

Pagina opties